Forskningspatient

En  ny unik hemsida som vi skapat med stöd från staten.

 

Vi bedriver sedan 2006 klinisk forskning kring nya läkemedel och antalet studier och patienter som deltar har ökat med åren. I skrivande stund har vi sex pågående föraök kring nya läkemedel mot nervsmärta, bältrossnmärta, diabetes och överaktiv blåsa.

 

Patienter och allmänhet är mycket intresserade av forskning. Många deltar också gärna i utvecklingen av nya läkemedel genom att vara bland de första som prövar dem i kontrollerade studier. Sådana är alltid godkända av Läkemedelsverket och etiska komittéer och kringgärdade av rigorösa säkerhetsåtgärder, som återkommande hälsotester och besök under utprövningen.  Ändå har antalet patienter som deltar i läkemedelsprövningar sjunkit med åren, och är nu bara en bråkdel av antal försökspersoner för tio år sedan.

En viktig orsak har varit att det är svårt för patienter och forskare att "hitta varandra", vårdcentraler och sjukhus är numera överbelastade och har svårt att delta i utvecklingen, då det är tidskrävande och tar resurser från annan vård.

Det betyder att svenska patienter  allt mer sällan får inbjudningar till att delta i utrprovningen av exempelvis de senaste läkemedlen mot smärta.

Staten  har uppmärksammat detta och analyserat läget och i en utrednng föreslagit ökade resurser, så att svensk klinisk forskning kan återuppta sin tidigare världsledande roll.

Normalt frågar man sina egna patienter och anonserar i dagspress, men forskarvärlden har i stort missat att patienter idag allt mer sällan läser tidningar dagligen. Man har flyttat till Internet. 5 Miljoner svenskar har konto  på Facebook, 3 miljoner läser egen tidning.

Vi uppmärksammade detta för några år sedan och har sedan dess använt också våra hemsidor och internet för att sprida information om nya studier.

Detta är bakgrunden till att statliga tillväxtverket år 2012 gav oss medel att bygga en hemsida utformad för att hjälpa forskare och patienter att komma i kontakt. Slutresultatet blev www.forskningspatient.se som idag har blivit den viktigaste informationskällan för oss, varannan patient anmäler sig via denna hemsida till studier. Vi erbjuder denna gratis till andra forskare på universitet när man vill berätta om studier där man söker patienter, och vi hoppas att också läkemedelsindustrin förstår att den här satsningen är ett billigt och effektivt hjälpmedel.

 

Besök hemsidan, som medlem får man fortlöpande information om lämpliga studier. Man äger sina uppgifter själv, och kan lämnar inga spår om man lämnar sajten, samtidigt som den framöver skall utvecklas att bli en källa för merparten av svensk forskning, så man görna stannar för att få nyheter och information inom det området man valt, exempelvis diabetes, smärta eller alsheimer.

Dela med dig! Dela med dig!

Gilla oss på facebook!

Britt Bragées Blogg

Här finner du artiklar om neurosomatik och forskning om smärta, ångest och nedstämdhet.

Det finns Feldenkrais-övningar som kan hjälpa dig vid dessa besvär.

Gå till sidan.

Gilla arga doktorn på Facebook

Välkommen logga in

Gilla oss på Facebook

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.