Historik

Britt Bragée föreläser om vårt nya koncept för neurosomatisk behandling inför fullsatta

hus på vår smärtdag.

 

Björn och Britt Bragée startade smärtklinik 1987, vilken inom några år växte till Sveriges, ja förmodligen världens största med ett tjugotal heltidsverksamma läkare och ett 50 tal anställda i ett multimodalt team av socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och andra som samverkade runt patienter med långvarig smärta.

 

Det innebar det första externa rehabiliteringsavtalet för försäkringkassan år 1990, och ett långsiktig vårdavtal med landstinget år 1995.

 

Björn lämnade sedan verksamhetet för affärslivet och verkade i företagsledning för ett större vårdföretag i uppbyggnad, och som VD i ett läkarägt bolag inom Internet innan lusten att vara bland patienter och utveckla egen småskalig vård blev för stor. 2002 startade så vår nya verksamhet i liten skala för att år 2006 utökas med anställda och klinisk uppdragsforskning. Därefter har mottagningen vuxit, och är nu redo för nästa språng med övergång till rehabilitering i nya lokaler och med utökat antal kompetenser.

 

Dela med dig! Dela med dig!

Gilla oss på facebook!

Britt Bragées Blogg

Här finner du artiklar om neurosomatik och forskning om smärta, ångest och nedstämdhet.

Det finns Feldenkrais-övningar som kan hjälpa dig vid dessa besvär.

Gå till sidan.

Gilla arga doktorn på Facebook

Välkommen logga in

Gilla oss på Facebook

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.