Hållbarhetspolicy

Bragee Rehab är certifierade enligt ISO 14001.

Hållbarhetspolicy

 

Bragée Medect AB förmedlar genom denna policy våra ambitioner som vårdgivare, arbetsgivare och samhällsaktör.

 

BakgrundVerksamheten ska i alla former verka för att öka välbefinnandet och hälsan hos patienter, deltagare och medarbetare.

Vi ska bedriva högklassig vård med mätbara resultat i rikets absoluta topp.
Alla har rätt att bli behandlade lika. Alla ska känna sig inkluderade och välkomna i och kring vår verksamhet. 
Vi ska genom tät uppföljning och utvärdering arbeta för en ständig förbättring. Vi ska minska vårt avtryck på miljön, öka kvalitet och resultat i den vård vi bedriver och med konkreta åtgärder förbättra arbetsmiljön och samarbetet på arbetsplatsen.
Vi ska bevaka och följa alla lagar och krav som berör vår verksamhet.
Vi ska vara öppna mot medarbetare, allmänhet och myndigheter om vår verksamhet och våra resultat.
Vi ska välja material, produkter, metoder och tjänster så att skadlig miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Bragée Rehab är en av åtta aktörer inom vårdvalet Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Verksamheten har varit aktiv inom vårdvalet sedan oktober 2014.

Smärta i rygg, nacke och axlar, samt lätt och medelsvår psykisk ohälsa förekommer i primärvården hos cirka 150 000 personer per år i Stockholms län.

Dessa diagnoser står också för två tredjedelar av alla sjukskrivningar. Den diagnos som har ökat mest är utmattningssyndrom.

Det finns ett stort rehabiliteringsbehov men få konstaterat effektiva metoder utöver generellt ”multimodal rehabilitering”

”Med vårdval avses att mångfalden skall öka”

Godkännandekraven för uppdraget innebär ett minimikrav på 300 patienter i rehabilitering och 400 patienter i bedömning per år.

 

Jämställdhet

Bragée Rehab ska vara en aktiv partner till Stockholms läns landsting kring jämställdhet. De riktlinjer som Landstinget satt upp kring jämställdhet ska vi aktivt driva och följa. Vi ska utgå från grundprincipen om kvinnors och mäns lika värde. Ett kontinuerligt jämställdhetsarbete ska integreras i alla delar av verksamheten

 

Hållbarhet

 

Verksamheten ska i alla former verka för att öka välbefinnandet och hälsan hos patienter, deltagare och medarbetare.

 

Vi ska bedriva högklassig vård med mätbara resultat i rikets absoluta topp.

Alla har rätt att bli behandlade lika. Alla ska känna sig inkluderade och välkomna i och kring vår verksamhet. 

Vi ska genom tät uppföljning och utvärdering arbeta för en ständig förbättring. Vi ska minska vårt avtryck på miljön, öka kvalitet och resultat i den vård vi bedriver och med konkreta åtgärder förbättra arbetsmiljön och samarbetet på arbetsplatsen.

Vi ska bevaka och följa alla lagar och krav som berör vår verksamhet.

Vi ska vara öppna mot medarbetare, allmänhet och myndigheter om vår verksamhet och våra resultat.

Vi ska välja material, produkter, metoder och tjänster så att skadlig miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Dela med dig! Dela med dig!

Gilla oss på facebook!

Britt Bragées Blogg

Här finner du artiklar om neurosomatik och forskning om smärta, ångest och nedstämdhet.

Det finns Feldenkrais-övningar som kan hjälpa dig vid dessa besvär.

Gå till sidan.

Gilla arga doktorn på Facebook

Välkommen logga in

Gilla oss på Facebook

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.