PTSD eller PTPD - smärta efter trauma

Efter ett svårt trauma sker en rad reaktioner i kroppen, oavsett om man skadats själv, eller varit utsatt eller vittne till livshotande händelse. Det finns ett helt komplex av reaktioner som kan följa när man exempelvis upplevt naturkatastrofer, terrorhandlingar, krig, allvarliga olyckor eller övergrepp.

Man har i allmänhet betraktat detta som en psykiatrisk diagnos, posttraumatisk stress syndrom (PTSD=Post Traumatic Stress Disorder). Eftersom det  också är mycket vanligt med kroppslig smärta vid PTSD skulle man många gånger lika väl kunna kalla detta helvete för PTPD - Post Traumatic Pain Disorder. I själva verket möter vi nämligen så ofta patienter som utvecklat svåra smärttillstånd, särskilt av allmänt typ, efter trauma att vi anser att det kan finnas en sådan parallelldiagnos, som mer betonar traumats smärtfysiologiska än kroppsliga skada.

Efter att ha varit med om ett trauma är det vid PTSD typiskt att den drabbade har återkommande plötsliga minnesbilder av händelsen (flashbacks), får dålig sömn med mardrömmar och känner sig ofta frånvarande. Det kan påverka den drabbades hela vardagsliv. Samtidig depression, missbruk eller annan ansträngande livssituation ökar risken. Det är inte ovanligt att man får svårt klara arbete, familjeliv och går in i nya kriser som skilsmässor, relationsproblem, familjeproblem och utbrändhet.

De smärtor som uppstår kan vara förstärkta smärtor av andra sjukdomar. Om man redan har knäförslitning kan knäsmärtan öka och bli närmast invalidiserande. Om man har muskelvärk kan den övergå i fullt utblommad fibromyalgi med sensitisering. Men man kan också få helt nya smärtor, då vanligen rätt utbredda och diffusa, som posttraumatisk huvudvärk eller myofasciella smärtor. 

Dessbättre finns det många behandlingsformer, och man kan återfå hälsa, ytterst handlar detta om omställningar i centrala nervsystemet. Första steget är att förstå att man kan ha drabbats och ta upp det med sin läkare. 

Dela med dig! Dela med dig!

Gilla oss på facebook!

Britt Bragées Blogg

Här finner du artiklar om neurosomatik och forskning om smärta, ångest och nedstämdhet.

Det finns Feldenkrais-övningar som kan hjälpa dig vid dessa besvär.

Gå till sidan.

Gilla arga doktorn på Facebook

Välkommen logga in

Gilla oss på Facebook

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.