Forskningsverksamhet

Peter Alexanderson möter känslighet för kyla och värme - utslagsgivande vid nervsmärta

 

Det kommer ständigt nya och förbättrade läkemedel, men de sista åren har den kliniska forskningen kring sådana minskat drastiskt, från cirka 10.000 årligen till drygt 1.200 patienter i försök kring de senaste medicinerna. Samtidigt är intresset bland patienterna stort, särskilt vid sjukdomar med idag bristfälliga alternativ.

Vid kliniken har dock sådan forskning ökat sedan åtta år, och vi genomför årligen 5-10 studier, och har därmed blivit en viktig aktör inom denna gren av vetenskapen.

 

Vi har också egen forskning, kring smärta som fibromyalgi och metoder för att analysera smärtdiagnoser.

Dela med dig! Dela med dig!

Gilla oss på facebook!

Britt Bragées Blogg

Här finner du artiklar om neurosomatik och forskning om smärta, ångest och nedstämdhet.

Det finns Feldenkrais-övningar som kan hjälpa dig vid dessa besvär.

Gå till sidan.

Gilla arga doktorn på Facebook

Välkommen logga in

Gilla oss på Facebook

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.