Utveckling

Vi tar till oss nya metoder när de är utvärderade som effektiva, här stötvågor

 

Forskning är spetsen och det ultimata prövandet av metoder. Men även på andra områden har vi ambitionen att utveckla verksamheten. Under åren har det blivit många "först med". Vi ledde den första privata multimodala smärtenheten på 80-talet, som också blev den första rehabenheten i landet att få ett kontrakt med försäkringskassan 1990. Samma klinik blev först att få ett vårdavtal om smärtvård i Sverige.

Björn Bragée var med att introducera akupunktur i Sverige, och vi startade den första utbildningsenheten med som då följde socialstyrelsens regler för utbildning i metoden. Åren gick och det blev många fler nya metoder, som avslappning i grupp med hypnos, smärtskola, kombibehandlingar. Vi var först i Sverige med recept på Internet, och vi är nu en av de första enheterna som tillsammans med patienten granskar röntgenbilder i realtid, och inte nöjer oss med papperssvar.

 

Vi torde vara en av de få, kanske den enda, klinik som regelbundet kallar patienterna till stora föreläsningar om nyheter, har eget elektroniskt nyhetsbrev och ett stort kartotek av patientinformationer att dela ut.

På vår nuvarande klinik har vi introducerat exit polls, som hjälper oss att förstå hur patienterna helt anonymt utvärderar verksamheten. Vi har skapat ett behandlingssparadigm där varje patient får hjälp av fler i teamet vid många besök och bedöms av två oberoende läkare.

 

Den riktigt stora utmaningen står vi nu inför när vi skall bygga upp en rehabiliteringsverksamhet som baseras på modern hjärnforskning, och bygger på en än mer utvecklad teamsamverkan.

Dela med dig! Dela med dig!

Gilla oss på facebook!

Britt Bragées Blogg

Här finner du artiklar om neurosomatik och forskning om smärta, ångest och nedstämdhet.

Det finns Feldenkrais-övningar som kan hjälpa dig vid dessa besvär.

Gå till sidan.

Gilla arga doktorn på Facebook

Välkommen logga in

Gilla oss på Facebook

Nyhetsbrev

Här kan du välja de nyhetsbrev du vill prenumerera på, eller avsluta. Man behöver inte vara medlem.