Blockera nerven vid knäartros

Rekommendation från NICE

NICE är den engelska myndigheten för utvärdering av behandlingsmetoder och diagnostik, och förkortningen uttyds National Institute for Health and Care Excellence. Deras rekommendationer väger tungt i både den europeiska hälsovården och i vetenskapen. 

Nu har man granskat den nya metoden att med radiovågor blockera nerverna till knät vid artros, en mycket vanlig sjukdom, särskilt hos äldre. Hittills har  smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner, fysioterapi och operation varit den vanliga strategin.

Men hur det än är så är det nerverna som förmedlar smärtan som gör det svårt att röra sig, svårt att ta sina vanliga promenader och i värsta fall blir ständig värk. Så om man blockerar nervförmedlingen inte bara för stunden utan med en metod som varar i veckor och månader kan man som patient slippa biverkningar av läkemedel och förlänga tiden till - eller till och med undvika - operation.

Man skriver i sin rekommendation att 

"Det finns goda bevis för att denna procedur lindrar smärta på kort sikt. Det finns inga stora säkerhetsproblem och komplikationerna, inklusive domningar, är välkända.

Denna procedur görs ofta i 2 steg. Båda görs under fluoroskopisk eller ultraljudsledning. För det första, för att bedöma lämpligheten för radiofrekvent denervering, får man en diagnostisk nervblockad genom att injicera ett lokalbedövningsmedel i målnerverna. Om den diagnostiska nervblockaden lindrar smärtan är personen en kandidat för radiofrekvensdenervering.

Vid detta förs en sond in på behandlingsstället. Flera mål har beskrivits, bland annat de knänerverna, lårbensnerven och ledhålan. Radiofrekvensenergi används för att denervera (hindra aktiviteten vår översättning), målnerverna. Radiofrekvensenergin kan levereras som konventionell radiofrekvens, kyld radiofrekvens eller pulsad radiofrekvens. Syftet är att minska smärtan och fördröja behovet av knäprotesplastik."

Är man intresserad kan vi göra detta. Man får träffa smärtläkare och om blockad fungerar  bra kan vår radiolog göra radiofrekvensbehandling med millimeterprecision under ledning av ultraljudsundersökning.

Ett inledande besök hos specialist vid privatkliniken kostar 4.500 kronor. Vid knäartros ingår utvärderande blockad.