Medect Ultraljudsmottagning

Minimalt invasiv behandling för smärta

Avancerat ultraljud i kombination med magnetröntgen, så kallad ”magnet/ultraljud fusion” ger nya behandlingsmöjligheter för olika smärttillstånd. Inflammerade nerver och till exempel diskbråck kan behandlas och läka ut. Ingreppet är ett ”minimal invasive treatment”, det vill säga skonsamt och snabbt genomgånget. Istället för att göra en kirurgisk operation med allt vad det innebär, används tunna nålar och radiofrekvenser.

Det avancerade ultraljudet i sig, kan också användas för screening av kroppens organ, i en mer generell hälsoundersökning. Metoder med ultraljud används idag mer utomlands än  i Sverige. Det enda område i Sverige där magnet/ultraljud-fusion är standard, är på urologenheterna, för att upptäcka och behandla tidig prostatacancer.

Men det finns fler behandlingsområden, där ultraljudet kan avvändas för skonsam behandling. Tillstånd som artros i ryggradens småleder eller diskbråck, kan i samarbete med ortoped bedömas, diagnosticeras och sedan behandlas med radiofrekvenser. I första steget används ultraljudet för att med stor precision lägga en blockad för t ex en smärtande nerv. När det exakta stället är lokaliserat finns också möjligheten att med en tunn nål bränna bort den smärtande nervdelen. Om det är fråga om en större nerv, finns metoden att behandla den med pulserande radiofrekvenser och på så sätt få inflammationen att snabbt läka ut. Förbättringen sker sedan betydligt snabbare än med andra metoder. 

Ett annat område för behandling är stellatum, som är ett komplext område av nerver vid halsens sidor, som påverkar många funktioner i kroppen. Små inflammationer i området kan ge upphov till överreaktioner. Ett brett spektrum av symptom kan vara kopplade till stellatum. 

Metoden är väl beprövad och beforskad och det finns data som visar på snabb läkningsprocess efter behandling. Biverkningarna är nästan obefintliga, det kan inträffa en blödning om nålen vid nålbehandling skulle träffa ett kärl – men risken är minimal eftersom läkaren kan följa nålspetsen på skärmen millimeter för millimeter och kärlen syns tydligt.

Är du är intresserad så kan du kontakta oss via kontaktformuläret nedan eller ringa på 08-6618875.

KONTAKTFORMULÄR