Diagnos - WAD efter whiplashtrauma

Nackskada efter trauma som medfört översträckning av musklerna

Vi använder ofta "whiplash" för nackskador efter olycksfall, i synnerhet översträckningar i samband med trafikolyckor. Whiplash betyder ju pisksnärt och avser följden av de skador på ligament, nerver, bindväv och muskler som sker vid okontrollerad tänjning, som lite liknar den knall man får av att slunga en piska bakåt med en snärt.

Vi har mycket lång erfarenhet och stor expertis inom sådana skador. Våra läkare undervisar om detta i många sammanhang, även på universitet och högskolor-

Som alltid gäller det att göra en  s m ä r t a n a l y s  av vilken typ av smärta den drabbade har. Helt akut är det ofta skadesmärta (nociceptiv).med inflammation och dålig syrsättning till följd av muskelkramp. I det skedet kan fysioterapi, goda råd och rätt läkemedel ge mycket bra effekt och också förhindra försämringar som man kan få vid felaktig handläggning. 

En del patienter får också nervskadesmärta, (neuropatisk) till följd av inklämning av nerver vid ligamentbristningar eller till och med frakturer, eller av den svullnad som utvecklar sig vid inflammation. Den har en annan karaktär och påverkas inte så mycket av vanliga läkemedel. En noggrann neurologisk undersökning skall därför göras av alla patienter med whiplasrelaterat våld (WAD), och magnetkameraundersökning är helt nödvändig. Med vår nya utrustning är också ultraljudsundersökningar självklara.

 Nervsmärta skall särskilt misstänkas om man har smärta där nerven eller nervroten får sitt inflöde av signaler, och där det stämmer med de fynd man får vid undersökningen, till exempel känslolöshet vid stick, ökad smärta vid beröring, eller kraftlöshet i muskelområdet.  Då kommer smärtkliniska metoder som blockader, särskilda läkemedel och elstimulering m.m. till sin plats, och man an också få information om kirurgiska möjligheter. På bilden testar vi tryckkänslighet i nackområdet.


Tilll sist är det så olyckligt att smärta som kvarstår länge, särskilt i samband med trauma, eller tidigare trauma kan utvecklas till mer spridd och diffus värk (nociplastisk smärta), där helt andra behandlingar är mer adekvata. Läkemedel har liten effekt, smärtan uppstår (som all smärta) i hjärnan, som därtill har utvecklat extra känslighet, så kallad sensitisering. I det här skedet som ofta tar några månader att utveckla är det vanligt med svårförståeliga symptom som hänger i hop med störningar i både nervsystem, autonoma nervsystemet, endokrina (körtel-) systemen och inflammatoriska systemen i kroppen. De misstolkas ofta, patienterna kan till och med bli misstrodda när den tidigare ganska lokala smärtan övergår i "vandrande värk", magbesvär, svettningar, sömnstörningar för att nämna några. Då om någonsin behövs vårdmottagningar med kunskap och helhetssyn.

Vår starka sida är att ha alla delar av den vårdkedja som ofta beskrivs som nödvändig.. Vi kan ta emot i alla skeden av skadan, vi har läkare som är kunniga, vi tvekar inte att göra adekvata undersökningar, och vi har tillgång till personal med helhetssyn. WAD är ingen psykisk diagnos, men med tiden utvecklar många både nedstämdhet och naturllig oro, vi har psykologer som kan hjälpa. Man behöver rätt typ av träning och rörelseinstruktioner, vi har fysioterapeuter med vana och kunskap. Man kan behöva socialt stöd avseende anpassningar, försäkringar och livssituation. Kort sagt vi ska få den piska patienter med WAD lever under att lugna ned sig och bli stilla.