Välkommen till Medect

En komplett vårdkedja

Medect Kliniker är namnet på den privatfinansierade delen av Bragée Kliniker. Bragée Kliniker är landets största privat drivna rehabiliteringsklinik för smärta och utmattning.

Vi vill fortsätta att göra stor skillnad för fler, genom vårt fokus på kvalitet och nöjda patienter. Medect finns för de med sjukvårdsförsäkring och för privatbetalande personer, och erbjuder kompetent specialistvård utan väntetider. 

En av våra styrkor ligger i att vi är en komplett vårdkedja, med mycket bred kompetens. Kliniken har ett stort antal läkarspecialister inom olika områden, som smärtlindring, neurologi, psykiatri, rehabiliteringsmedicin med flera. Kliniken är också team-inriktad och har psykologer, arbetsterapeuter, dietist, fysioterapeuter och socionomer (sjukhuskuratorer). Ultraljudsdiagnostik utförs och bedöms av röntgenläkare med lång erfarenhet av just ultraljud. 

Vi har flera fokusområden:

  • Smärtklinik
  • Blockadbehandling
  • Psykologmottagning
  • Utredning av neuropsykiatriska diagnoser
  • Ultraljudsdiagnostik 

Är behovet i första hand rehabilitering vid långvarig svår och spridd värk, eller svår utmattning, önskar vi istället läkarremiss eller egenremiss till denna verksamhet på Bragée Kliniker Vi erbjuder dig då vård inom den offentligt finansierade vården hos oss genom avtal med Region Stockholm, där vanliga patientavgifter gäller. Till Bragée Kliniker

Vård vid Medect privatklinik täcks av de flesta sjukvårdsförsäkringar. Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta nedan eller ringa 08-6618875.Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter