Välkommen till Medect

Komplett vårdkedja

Medect Kliniker är namnet på den privatfinansierade delen av Bragée Kliniker. Bragée Kliniker är landets största privat drivna rehabiliteringsklinik för smärta och utmattning. samt utredning och behandling av ME/CFS.

Vi vill fortsätta att göra stor skillnad för fler, genom vårt fokus på kvalitet och nöjda patienter. Medect finns för de med sjukvårdsförsäkring och för privatbetalande personer, och erbjuder kompetent specialistvård utan väntetider. 

En av våra styrkor ligger i att vi är en komplett vårdkedja, med mycket bred kompetens. Kliniken har ett stort antal läkarspecialister inom olika områden, som smärtlindring, neurologi, psykiatri, lungmedicin, rehabiliteringsmedicin med flera. Kliniken är också teaminriktad och har psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och socionomer (sjukhuskuratorer). Ultraljudsdiagnostik utförs och bedöms av röntgenläkare med lång erfarenhet av just ultraljud. 

Vi startar med flera fokusområden:

Är behovet i första hand rehabilitering vid långvarig svår och spridd värk, eller svår utmattning, eller vid misstanke om eller konstaterad svår ME/CFS (med minst 50% nedsatt funktion) önskar vi istället remiss till dessa verksamheter på Bragée Kliniker Vi erbjuder dig då vård inom den offentligt finansierade vården hos oss, där vanliga patientavgifter gäller. Mottagningen för ME/CFS stänger dock i december 2023 efter regionbeslut.
Till Bragée Kliniker

För kontakt med Medect Privat- 0ch försäkringsvård, kontakta oss via kontaktformuläret nedan eller ring på 08-6618875.

KONTAKTFORMULÄR