Översikt diagnoser - Psykologklinik

Bättre mående och funktion

Vid vår psykologmottagning tar vi emot patienter med sjukvårdsförsäkring och egenbetalande patienter. Vi har mycket kompetent vård med psykiatri-läkare, och psykologer men också hela vårdkedjan med legitimerade fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, dietist och socionomer vilket gör oss unika. 

Vi behandlar alla tillstånd inom området, några vanliga diagnoser är

  • Krisreaktioner efter trauma 
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Mild till måttlig depression
  • Ångesttillstånd
  • Relationsproblem (ex parterapi)
  • Postraumatisk stress (PTSD)

Vi erbjuder också neuropsykiatrisk utredning för exempelvis

  • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos vuxna eller barn
  • ADD (Attention Deficit Disorder) hos vuxna eller barn
  • AST (autismspektrum tillstånd)
  • Tourette syndrom

Detta är ingen fullständig lista, och det går utmärkt att fråga oss till råds.

Du som mår så dåligt att du överväger att ta ditt eget liv eller har pågående självskadebeteenden ska omedelbart söka hjälp, genom att kontakta 112 eller uppsöka närmsta psykiatriska akutmottag.