Ultraljudsledd facettledsblockad

Vanlig orsak till ryggsmärta

Små leder som vi använder för att kunna böja oss åt sidan och vrida oss ligger bakom smärtan för var tredje patient med ont i nedre delen av ryggen. De kallas för facettleder.

Typiskt för smärta från facettlederna är att:

  • Smärtan kommer från ryggslutet och kan stråla ned mot skinkorna eller underlivet samt ned utmed baksidan av benen - men ofta inte längre ned än till knäna.
  • Smärtan beskrivs som dov och djup värk eller kan vara svår att beskriva.
  • Det blir värre om du lutar dig bakåt eller åt sidan, men går oftast bra böja sig framåt.
  • Det blir värre om du sitter illa eller länge eller står under lång tid. Men att sträcka på dig kan mildra smärtan.
  • De flesta känner sig stela på morgonen och beskriver värk på sidan av ryggraden, eller ren kramp.

Ultraljudsledda blockader är en teknik som kan ge mycket goda resultat vid smärta från ländryggen som uppstått på grund av förslitning av kotleder. För att ge en bild av vilken typ av besvär som kan åtgärdas är det enklast att utgå från ett autentiskt patientfall:

Beskrivning:

En tidigare  fysiskt mycket aktiv medelålders man söker ortoped, på grund av tilltagande smärta i nedre delen av ryggen. Ortopeden misstänker att det gnager mellan småleder i ryggen, och beställer en blockad hos oss. Blockadens syfte är diagnostisk, att få veta om smålederna är orsaken och om en steloperation i den delen kommer att hjälpa mannen. Patienten kommer inlinkande på vår mottagning, klart plåga av sin värk. Han berättar att han inte klarar av sitt arbete som förr, har svårt att sitta, svårt att vrida sig och vara naturligt rörligt, och har ständig värk som inte lindras av läkemedel. Ortopeden önskar ”blockad mot facettleder L4-S1”, d.v.s. de nedersta lederna.

Vår röntgenläkare  använder sin avancerade ultraljudsutrustning för att hitta de millimeterstora nerverna till dessa sidoleder mellan kotorna. Det är effektivare att bedöva nerven än i själva leden, och fyra små stick l ges i varje av de fyra avsedda nerverna, blockaden görs i vaket tillstånd och är inte smärtsam. Vår röntgenläkare har den allra senaste och mest moderna utrustningen, och ser både nerven och nålen med på millimetern, så han kan använda små doser och vet att han inte skadar kärl eller nerven.

När mannen stiger upp från britsen är han helt smärtfri och kan gå fram och tillbaks i korridoren – och sedan promenera några kilometer för att komma hem. Smärtan har minskat från sju till noll, på en tiogradig skala.

Fortsättningen på historien är att mannen fick genomgå en steloperation, för permanent smärtfrihet, när det nu stod klart att det var skavet och gnaget mellan facettlederna som var roten till smärtan.

I det här fallet lades en DIAGNOSTISK blockad med hjälp av ultraljud, som är strålningsfritt. Oftast gör sådana blockader under genomlysning av röntgen, som ger svag, men ändå skadlig strålning. Med ultraljud kan man följa nålen noga även i mjukdelarna och undvika blödningar, infektion och andra tänkbara biverkningar, vilket inte är möjligt med röntgen.

Men man kan med samma teknik göra en TERAPEUTISK blockad med längre effekt, i veckor eller månader. För det finns olika metoder - bedövningsmedel tillsammans med cortison, eller genom att använda en annan typ av nål för att hetta upp nerven och stoppa flödet av smärtsignaler därifrån. Det kan vara en mycket bra lösning för patienter som av olika skäl inte kan eller vill opereras.

Erfarenheten har visat att i genomsnitt sju av tio patienter på detta sätt kan bli bättre, och några helt botade, utan kirurgi. 

RADIOFREKVENSBEHANDLING FÖR FACETTLEDER

Om en blockad med bedövningsmedel och cortison fungerar, man man gå vidare för längre smärtlindring med radiofrekvens behandling. Då värms värms nerven upp och förlorar sin förmåga att leda smärta, för det är förstås så att det är nerverna som leder alla signaler som ger värk.  Så om man blockerar nervförmedlingen inte bara för stunden utan med en metod som varar i veckor och upp  till flera år kan man som patient slippa smärta och biverkningar av läkemedel och fördröja tiden till - eller till och med undvika - operation.

Den engelska myndigheten NICE skriver i sin rekommendation att  "Det finns goda bevis för att denna procedur lindrar smärta på kort sikt. Det finns inga stora säkerhetsproblem och komplikationerna, inklusive domningar, är välkända."

Hur kommer man till oss, och vad kostar det?

Normalt kommer man som denne patient på remiss från sin sjukvårdsförsäkring, utan väntetid och utan kostnad. Men vi tar lika gärna, och lika snabbt emot privatbetalande patienter, men tyvärr finns det inga avtal med regionen så detta kan ske med vanliga patientavgifter och frikort.

Kostnaden för ett inledande smärtläkarbesök för diagnos och genomgång är 4 900 kronor. Kostnaden för en blockad är 6 000 kronor. Ska man gå vidare och värmebehandla nerven mer permanent med radiofrekvensvågor är kostnaden 11 000 kronor.

Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta oss via kontakt formuläret nedan eller ringa på 08-6618875.

DU KAN ANMÄLA DIG HÄR OM DU VILL VETA MER OM DENNA BEHANDLING SKULLE PASSA FÖR DIG! VÄLKOMMEN!

Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter