Smärta från facettlederna

Vanlig orsak till ryggsmärta

Facettlederna är de små leder som sitter mellan kotorna i ryggraden, på var sida om mitten. Vi använder dem för att kunna böja oss åt sidan och vrida oss. De förorsakar smärta för var tredje patient med ont i nedre delen av ryggen. De behöver behandlas skonsamt, och vi kan göra det med ultraljudsteknik.

Typiskt för smärta från facettlederna är att:

  • Smärtan kommer från ryggslutet och kan stråla ned mot skinkorna eller underlivet samt ned utmed baksidan av benen - men ofta inte längre ned än till knäna.
  • Smärtan beskrivs som dov och djup värk eller kan vara svår att beskriva.
  • Det blir värre om du lutar dig bakåt eller åt sidan, men går oftast bra böja sig framåt.
  • Det blir värre om du sitter illa eller länge eller står under lång tid. Men att sträcka på dig kan mildra smärtan.
  • De flesta känner sig stela på morgonen och beskriver värk eller ren kramp på sidan av ryggraden, .

Ultraljudsledda blockader är en teknik som kan ge mycket goda resultat vid smärta från ländryggen som uppstått på grund av förslitning av dessa leder. För att ge en bild av vilken typ av besvär som kan åtgärdas är det enklast att utgå från ett autentiskt patientfall:

Ett patientfall

En tidigare  fysiskt mycket aktiv medelålders man söker ortoped på grund av tilltagande smärta i nedre delen av ryggen. Ortopeden misstänker att det är trångt och inflammerat mellan småleder i ryggen, och beställer en blockad hos oss. Blockadens syfte är diagnostisk, alltså att få veta om smålederna är orsaken och om en steloperation i den delen kommer att hjälpa mannen. Patienten kommer linkande in på vår mottagning, klart plågad av sin värk. Han berättar att han inte klarar av sitt arbete som förr, har svårt att sitta, svårt att vrida sig och vara naturligt rörligt, och har ständig värk som inte lindras av läkemedel. Ortopeden har skrivit att  ”blockad mot facettleder L4-S1” önskas, d.v.s. av de nedersta lederna i ryggraden.

Diagnostisk blockad

Vår röntgenläkare  använder sin avancerade ultraljudsutrustning för att hitta de millimeterstora nerverna till dessa sidoleder mellan kotorna. Det är effektivare att bedöva nerven än själva leden, och fyra små stick l ges i var och en av de fyra avsedda nerverna. Blockaden görs i vaket tillstånd och är inte smärtsam. Vår röntgenläkare har den allra senaste och mest moderna utrustningen, och ser både nerven och nålen med på millimetern, så han kan använda små doser och vet att han inte skadar nerven eller kärl

När mannen stiger upp från britsen är han helt smärtfri och kan gå fram och tillbaks i korridoren – och sedan promenera några kilometer för att komma hem. Smärtan har minskat från sju till noll på en tiogradig skala.

>Fortsättningen på historien är att mannen fick genomgå en steloperation, för permanent smärtfrihet, när det nu stod klart att det var inflammationen mellan facettlederna som var roten till smärtan.

I det här fallet las alltså en DIAGNOSTISK blockad med hjälp av ultraljud, som är strålningsfritt. Oftast görs sådana blockader med genomlysning av röntgen, som ger svag, men ändå skadlig strålning. Med ultraljud kan man däremot följa nålen noga, även i mjukdelarna, och därmed undvika blödningar, infektioner och andra tänkbara biverkningar, vilket inte är möjligt med röntgen.

Terapeutisk blockad

Men man kan med samma teknik göra en TERAPEUTISK blockad med effekt som varar längre , i veckor eller månader. För det finns olika metoder: en är att använda bedövningsmedel tillsammans med cortison, en annan är radiofrekvens behandling då man använder en annan typ av nål för att värma upp nerven och stoppa flödet av smärtsignaler därifrån. Den terapeutiska blockaden kan vara en mycket bra lösning för patienter som av olika skäl inte kan eller vill opereras.

Erfarenheten har visat att i genomsnitt sju av tio patienter på detta sätt kan bli bättre, och några helt botade, utan att kirurgi behövs. 

RADIOFREKVENSBEHANDLING FÖR FACETTLEDER

Det är ju så, att det är nerverna som leder alla signaler som ger värk. Om en blockad med bedövningsmedel och cortison fungerar, kan man gå vidare för längre smärtlindring med radiofrekvens behandling. Då värms nerven upp och förlorar som ovan beskrevs sin förmåga att leda smärta.  Så om man blockerar nervförmedlingen inte bara för stunden, utan med en metod som varar i veckor och upp  till flera år, kan man som patient slippa smärta och biverkningar av läkemedel. Man kan fördröja tiden till operation - eller till och med undvika sådan.

Den engelska myndigheten NICE skriver i sin rekommendation att  "Det finns goda bevis för att denna procedur lindrar smärta på kort sikt. Det finns inga stora säkerhetsproblem och komplikationerna, inklusive domningar, är välkända."

Hur kommer man till oss, och vad kostar det?

Normalt kommer man som patienten ovan på remiss från sin sjukvårdsförsäkring, utan väntetid och utan kostnad. Men vi tar lika gärna, och lika snabbt ,emot privatbetalande patienter,

Vår radiolog Anastasios Michos är specialiserad på sådana minimal-invasiva ingrepp. 

De täcks av vissa sjukvårdsförsäkringar. Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta på boka/info länken eller ringa 08-6618875.Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter