Nervsmärta

Diagnos och behandling hand i hand

Nervsmärta, eller neuropatisk smärta, uppstår från skador i nervsystem och hjärna. De kan orsakas av sjukdomar som stroke, bältros eller cancer, av olycksfall som krosskador eller amputation, eller i samband med operationer och ingrepp. Nervsmärta är inte lätt att bota, men med rätt specialistvård finns bästa chansen till lindring. Vår styrka är att utöver läkarkompetens dessutom har hela vårdkedjan på plats: psykologstöd, socialt stöd, dietist och andra professionella resurser.

Det är inte ovanligt att ett ganska rutinmässigt ingrepp, som titthålsoperation i knät, prostataoperation eller avlägsnande av livmodern, kan ge kvarstående besvär. det kan vara känselbortfall, domningar, stickningar eller brännande värk. Typiskt för nervsmärta är att den uppträder tillsammans med domningar eller stickningar och i just i den skadade nervens utbredningsområde. En noggrann diagnostik är avgörande för att kunna få rätt behandling.

En mycket specialiserad form av diagnostik är att lägga en blockad, som kan innebära både exakt diagnos och lindring för smärtan - även om det gått mycket lång tid sedan skadan.

Några av de behandlingar som görs på Medect smärtklinik är:

  • Blockader (injektion av bedövningsmedel)
  • Särskilda läkemedel mot nervsmärta
  • Nervbränning med radiovågor
  • Förband av bedövningsmedel eller capsaicin/qutenza
  • Behandling med elstimulering
  • Psykologisk behandling

 Är du är intresserad så kan du kontakta oss via kontaktformuläret nedan eller ringa på 08-6618875.

KONTAKTFORMULÄR