Vi är experter på nervsmärta

Diagnos och behandling

Hos oss möter man specialister på nervsmärta, också de som orsakats av sjukdomar som stroke, bältros eller cancer, av olycksfall som krosskador eller amputation, eller i samband med operationer och ingrepp. 

Nervsmärta är inte lätt att bota, men med rätt specialistvård finns bästa chansen till lindring. Vår styrka är att utöver läkarkompetens dessutom har hela vårdkedjan på plats: psykologstöd, fysioterapeuter, socialt stöd, dietist och andra professionella resurser.

Operationer kan ge nervsmärta

Det är inte ovanligt att ett ganska rutinmässigt ingrepp, som titthålsoperation i knät, prostataoperation eller avlägsnande av livmodern, kan ge kvarstående besvär. Utöver uppenbar smärta kan man få känselbortfall, domningar, stickningar eller brännande känsla. Typiskt för nervsmärta är att den uppträder tillsammans med domningar eller ändrad känsel i just i den skadade nervens utbredningsområde. En noggrann diagnostik är avgörande för att kunna få rätt behandling.

Diagnostik  och behandling

En specialiserad form av diagnostik är att lägga en blockad, som kan innebära både exakt diagnos och lindring för smärtan - även om det gått mycket lång tid sedan skadan.

Några av de behandlingar som görs på Medect smärtklinik är:

  • Blockader (injektion av bedövningsmedel)
  • Särskilda läkemedel mot nervsmärta
  • Nervbränning med radiovågor
  • Förband av bedövningsmedel eller capsaicin/qutenza
  • Behandling med elstimulering
  • Psykologisk behandling

Vid nervsmärta föreslår vi följande:

  • Initial bedömning: Vid ditt första besök kommer du att träffa en av våra erfarna smärtläkare samt en röntgenläkare. Vi gör en omfattande bedömning och använder oss av avancerade diagnostiska verktyg för att få en djupgående förståelse för din smärtas ursprung och karaktär.
  • Diagnostiska blockader: Baserat på den initiala bedömningen, kommer du åter för ett besök med smärtläkare och radiolog, för att genomgå en diagnostisk blockad. Detta steg hjälper oss att exakt identifiera smärtans källa och verifiera den mest lämpliga behandlingsplanen för dig.
  • Radiofrekvensbehandling (om lämpligt): Om de diagnostiska blockaderna visar positiva resultat, erbjuds du möjlighet till en radiofrekvensbehandling. Denna behandling kan ge en mer långvarig lindring, ibland upp till ett år, även om varaktigheten kan variera individuellt.
  • Uppföljning: Efter behandlingen har vi ett uppföljande besök för att summera och följa upp.

Skräddarsytt efter dina behov

Vi förstår att varje persons smärtupplevelse är unik. Därför är varje steg i din vårdplan skräddarsydd för att möta dina specifika behov och omständigheter. Vi är här för att stödja dig genom varje steg i processen. 

Smärtläkarbedömning täcks av många sjukvårdsförsäkringar. Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta på boka/info länken eller ringa 08-6618875.

Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter