Få hjälp av radiofrekvens-behandling vid migrän

"underanvänt trots snabb lindring"

En ny effektiv behandling mot svår huvudvärk med migrän – som inte innebär medicin – det låter nästan för bra för att vara sant. Men radiofrekvensblockad fungerar.

- Ultraljudstyrd RF-behandling kan faktiskt verka som en mirakelkur, men den är effektiv och grundligt dokumenterad, säger läkaren, specialist i radiologi, Anastasios Michos på Bragée Medect. 

Behandlingen utgår från det faktum att tillstånd med svår huvudvärk ofta hänger samman med att perikraniala nerver, dvs de nerver som omger skallen (t ex occipitalnerven) är inflammerade. RF-behandlingen består av pulserande radiofrekvenser, via en tunn nål, som dämpar inflammationen och sätter i gång en läkningsprocess. Risken för biverkningar är mycket liten, och behandlingen är lätt att genomgå.

I kombinationen med avancerat ultraljud, där nerverna tydligt avtecknar sig under behandlingen, kan Anastsios Michos avgöra exakt vilka nerver som är inflammerade och behöver behandlas. 

- Smärtan minskar kraftigt och det kan ske snabbt, säger han. 

Nålarna är extremt tunna och de perikraniala nerverna ligger ytligt under huden kring kraniet, så det är ingen invasiv eller smärtsam behandling. Den utförs under lokalbedövning och pågår under några minuter. Den som har svår huvudvärk och/eller migrän (ofta ett blandat tillstånd) kan vara extremt hindrad i sitt liv av smärtan. En del blir hjälpta av mediciner, andra inte alls.  Ofta finns stress eller andra belastningar med i bilden. 

- Innan vi inleder en behandling ska patienten ha bedömts tidigare av neurolog eller smärtläkare, så vi vet att det är sannolikt att just den här personen kommer att bli hjälpt av behandlingen. 

Ett enda behandlingstillfälle kan då räcka, med uppföljning efter cirka ett år. Effekten kan variera individuellt. - De studier som gjorts ger ett gott underlag för användning av den här metoden vid migrän, säger Anastasios Michos. 

Radiofrekvensbehandling och särskilt ultrajudstyrd sådan, är på det hela taget underanvänd här i Sverige. Ett av få ställen är Akademiska sjukhuset i Uppsala. Man anger där mycket goda behandlingsresultatl, Den är hittills mycket mer spridd i övriga Europa och i världen i stort. 

Referenser 

I en nylig artikel från Belgien menar Guner m.fl att behandling med radiofrekvens mot nacknerverna vid migrän ger signifikant lägre antal anfall, kortare anfall och bättre livskvalitet än perioden innan behandling, 

I en annan studie från USA 2023 diskuterar Ekhator m.fl radiofrekvensbehandling med den mer komplicerade metoden att ge injektion ryggmärgsnära. Man fann att båda metoder gav bra lindring, men radiofrekvensbehandling som den som ger minst biverkningar och kan bli framtida standard.

DU KAN ANMÄLA DIG HÄR OM DU FÅ DENNA BEHANDLING VÄLKOMMEN! 

Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter