Patientinformation RF-behandling

Läs inför behandling

PATIENTINFORMATION. Läs denna inför behandling och meddela din läkare att du gjort det. Den senaste medicinska granskningen är gjord av läkare på Bragée kliniker 2024-03-10.

Radiofrekvensablation (RFA) använder värme för att förändra vävnad. För att uppnå smärtlindring skickas radiovågor genom en exakt placerad nål som värmer upp ett område av nerven. Därigenom förhindras att smärtsignaler skickas till din hjärna. RFA kan komma ifråga vid långvariga smärttillstånd som inte har behandlats framgångsrikt med andra metoder. Det kan vara särskilt i nacken, i nedre delen av ryggen eller i leder med artros, eller vid svår migrän - RFA kan ge varaktig lindring för personer med kronisk smärta.

Det anses vara ett "minimalt invasivt" ingrepp, i motsats till operation eller mer omfattande åtgärd. Ingreppet utförs nämligen med metoder som åstadkommer minsta möjliga skada i kroppen eller störning i hud och vävnader. Målen med radiofrekvensblation är att:

• Stoppa eller minska smärta.

• Förbättra funktionen.

• Minska antalet smärtstillande läkemedel som tas.

• Undvika eller skjuta upp operation.

Vilka tillstånd kan behandlas med radiofrekvensablation?

Radiofrekvensablation används för att behandla långvarig smärta av tillstånd som

• Knäartros även vid utförd operation eller konstgjord led

• Svår kronisk migrän

• Artros i ryggraden (spondylos)

• Smärta i nacke och rygg

• Cancersmärta.

• Smärta från perifera nerver som nervskador efter operation eller olycka

Hur fungerar radiofrekvensablation?

Radiofrekvensablation använder värme som produceras av radiovågor. När radiofrekvens appliceras på nervvävnad förändras ledningsförmågan i nerverna, vilket förhindrar eller stoppar smärtsignalen från att nå hjärnan vilket resulterar i smärtlindring. Smärtlindring genom minskad aktivitet i nerver

Radiofrekvensablation används ofta för att hantera smärta som härrör från leder (t.ex. knä) och är ofta relaterad till smärta från ryggraden, särskilt nacken och nedre delen av ryggen (ländryggen).

Till exempel förgrenar sig nerverna från ryggmärgen och går till facettlederna och sakroiliakalederna, som här förklaras kort.

 • Facettleder är par av små leder mellan kotorna i ryggraden. Dessa leder ger din ryggrad flexibilitet och tillåter sådana rörelse av ryggen som att vrida och böja. Två små nerver, som kallas mediala grennerver, är kopplade till facettlederna och skickar en signal till din hjärna som gör att det blir smärta från dessa leder.
 • Sakroiliakalederna finns nära botten av ryggraden, precis ovanför svanskotan. Nervgrenar som är anslutna till dessa leder skapar smärtsignaler från ryggraden till din hjärna.

Genom att använda RFA för att behandla den specifika grennerven i facettlederna eller grennerven i sakroiliakalederna minskar smärtsignalerna till hjärnan. På samma sätt behandlar man vid knäsmärta tre nerver som går till leden.

Vem är en kandidat för radiofrekvensablation (RFA)?

För att testa gör vi en blockad med bedövningsmedel innan ingreppet. Eftersom också detta görs med ledning av ultraljud kan vi identifiera nerven på millimetern och ge små doser av vanligt bedövningsmedel, ibland blandad med antiinflammatoriskt cortison om nerven är svullen och inflammerad. Radiofrekvensablation (RFA) kan vara rätt för dig om du har smärtlindring efter en sådan nervblockad.

Du är inte är en kandidat för radiofrekvensablation om du:

• Är gravid.

• Har en infektion.

• Har blödningsproblem.

Däremot är ingreppet så skonsamt att patienter som är för sköra eller har andra hinder för operation oftast kan genomgå RFA.

Detaljer om proceduren

Vi går först igenom din sjukhistoria och ställer frågor om din smärta. Om du tar acetylsalicylsyra eller andra blodförtunnande läkemedel kan du behöva sluta ta dem i några dagar före ingreppet. Läkaren kommer att undersöka dig och bedöma resultat från röntgen eller magnetkamera för att värdera eventuell skada och utesluta andra orsaker. Vi kan ombesörja sådan utredning om den inte är gjord.

Du får din behandling liggande, under övervakning. Du är helt vaken utan behov av lugnande medel. Vi ställer frågor under ingreppet för att få din medverkan. Du får en liten dos av lokalbedövning för att bedöva det område av huden där en nål ska föras in.

 • En tunn nål förs in i det område där du känner smärta.
 • Nålplaceringen styrs vår avancerade ultraljudsutrustning
 • När nålen har nått det avsedda stället kommer din läkare att göra ett test för att bekräfta att den är i rätt läge. Testet består av att föra in en mikroelektrod genom den ihåliga nålen. Din läkare kommer att fråga om du känner en stickande känsla (eller obehag eller muskelryckningar). Det betyder att rätt plats har hittats för behandling. 
 • Ett lokalbedövningsmedel injiceras genom nålen för att bedöva målområdet.
 • En radiofrekvent ström skickas genom nålen för at värma upp den identifierade delen av nerven.Strömmen förstör det området av nerven och hindrar den från att skicka signaler som resulterar i smärta. 
 • Mer än en nerv kan behandlas under ingreppet (om det behövs).

Radiofrekvensablation tar från 15 minuter till någon timme att genomföra, beroende på behandlingsplats och antal behandlingar som utförs.

Vad händer efter proceduren med radiofrekvensablation?

Du kan åka hem strax efter ingreppet. Du skall inte själv köra bil eller göra något ansträngande under 24 timmar efter ingreppet. Efter en dag eller två kan du återgå till dina normala aktiviteter, inklusive att bada eller duscha.

Du kan fortfarande känna ömhet, smärta eller muskelkramp på behandlingsstället i några dagar. Du kan använda vanliga enkla smärtstillande läkemedel för ömhet och smärta, exempelvis paracetamol. Du kan också applicera en ispåse på injektionsstället, av och till i 20 minuter några gånger under den första dagen av din återhämtning hemma.

Vi rekommenderar fortsatt fysioterapi för att återfå styrka och flexibilitet.

Du kommer också att ha ett uppföljningsmöte för att kontrollera dina framsteg och för att få svar på eventuella frågor, via telefon eller vid möte.

Det vanligaste misstaget patienter gör, är att de på grund av förbättringen blir alltför aktiva, gör oförsiktiga rörelser och inte ger kroppen tid att läka helt. Därför är rådgivningen av fysioterapeut viktig. Ha tålamod och njut hellre av förbättringen utan att öka belastningen för tidigt.

Risker/fördelar

Fördelarna med radiofrekvensablation inkluderar:

 • Smärtlindring.
 • Ingen operation.
 • Liten eller ingen återhämtningstid.
 • Minskat behov av smärtstillande läkemedel.
 • Förbättrad funktion.
 • Att kunna återgå till vanliga aktiviteter efter en eller två dagars vila.

Biverkningar och risker med radiofrekvensablation kan vara att du under ingreppet kan uppleva en viss smärta eller brännande känsla, liknande den du upplevde före ingreppet. Smärtan kan hålla i sig i en vecka eller två efter ingreppet. Att applicera en ispåse på platsen, 20 minuter av och till, kan hjälpa till att lindra smärtan. Du kan känna en tillfällig domning där nålen gick in i huden.

Risken för komplikationer från RFA är mycket låg. Ibland kan ändå en permanent nervskada eller smärta uppstå. Hos en del kan den ursprungliga smärtan bli värre. Andra komplikationer, inklusive infektion och ytlig blödning vid nålinsätningsstället, är ovanliga men man bör ha uppsikt på detta åtminstone dygnet efter behandlingen

Hur effektiv är radiofrekvensablation?

De flesta människor har viss smärtlindring efter radiofrekvensablation, men hur mycket varierar beroende på orsak till smärta och platsen på kroppen. Smärtlindring kan vara omedelbar hos vissa personer, inträffa inom 10 dagar hos några personer eller ta upp till tre veckor hos andra.

Smärtlindring kan pågå från sex månader till 12 månader. För vissa varar lättnaden några år. Andra kan ha begränsad smärtlindring.

Den behandlade nerven kan växa ut igen. Om detta händer sker det vanligtvis cirka sex till 12 månader efter ingreppet. Radiofrekvensablation kan upprepas vid behov.

När ska man kontakta oss vid oro efter ingreppet?

Ring oss snarast om du:

 • Har svår smärta, rodnad eller svullnad vid nålinsättningsstället.
 • Har ökad svaghet eller domningar i en arm eller ett ben.

Telefonnummer är 08 661 88 75, du får där också hänvisning till aktuell jourtelefon.

Du är förstås alltid välkommen att höra av dig och vi uppskattar också att veta om det blivit bättre för dig. Ring eller använd vår app. Vi kan också höra av oss för att höra hur allt gått.