Hög kompetens och stor vana

Vi kan hjälpa dig

MEDARBETARE

Utöver dessa medarbetare i  bokstavsordning, har vi också tillgång till många specialister inom olika områden från våra övriga kliniker.

LÄKARE

Henrik Bergendahl, specialist i smärtlindring, anestesi och intensivvård

Många års erfarenhet från smärtverksamhet på Huddinge universitetssjukhus och Södertälje sjukhus, arbetat i två år med ME/CFS på ME-center och har en bred kunskap inom både smärtområdet och trötthet efter virusinfektioner. Författare till den uppmärksammade boken "inför Gud och kniven är vi lika".

Bo Christer Bertilson, specialist i allmänmedicin, smärtläkare och medicine doktor inom området

En av de främsta förespråkarna för smärtanalys grundad på noga undersökning och smärtbeskrivning. Mångårig lärare på Karolinska Institutet, handlett 100 tals studenter i vetenskapligt arbete och disputerat på en avhandling om smärtanalys. Också uppskattad utanför akademin som föreläsare i press, media och patientsammanhang. Särskilt intresserad av nackbesvär och kraniocervikala besvär, och behandlar med blockader.

Björn Bragée, grundare, Specialist i smärtlindring 

Björn är också specialist i narkos och intensivvård och har arbetat på de större sjukhusen i Stockholm, men efter att ha blivit en av de första smärtläkarna i landet har han i huvudsak arbetat på egna kliniker för smärtlindring och rehabilitering. Författare till flera vetenskapliga arbeten och knuten som forskare till Karolinska Institutet. Också känd som "arga doktorn", efter en serie program på SVT där han hjälpte patienter som hamnat i nöd i vården. Har inte längre mycket patientverksamhet men finns i kulisserna och som konsult.

Sven Britton, professor, specialist i infektionsmedicin

En mycket respekterad och välkänd läkare, på barrikaderna för utsatta patienter både i samhälle och politik och i sin gärning som läkare. Var den som ledde det medicinska samfundet när Aids-epedemin kom, och har fortsatt engagerat sig för patienter med komplexa tillstånd, virusrelaterade sjukdomar och trötthetssyndrom.

Henrik Eriksson, specialist i psykiatri

En psykiater med stor erfarenhet av arbete inom smärtrehabilitering och rehabilitering av utmattning, samt konsult inom ME/CFS. Kompetent utredare av autism och neuropsykiatriska diagnoser, och konsult för KBT utbildningar. Utbildad konstnär.

Helena Huhmar, specialist i neurologi

En av våra två finska medarbetare, med lång erfarenhet av svåra fall av nackskador, ME/CFS och hjärnskaderehabilitering. Arbetat på Bragée kliniker och ME-center i flera år.

Anastasios Michos, specialist i radiologi

Anastasios är alltså röntgenläkare, specialiserad på mini-invasiva ingrepp, d.v.s. blockader, behandling av tumörer, alla tänkbara metoder där man med millimeterprecision skall få diagnos eller behandling av smärta. Tidigare varit chef för ultraljudsavdelningen på Karolinska sjukhuset Solna, på Aleris röntgen Sabbatsberg och chef på Eskilstuna lasarett.

Gunnar Olsson, docent, spec. i smärtlindring och spec. i anestesi och intensivvård

En nestor i svensk smärtvård,knuten till Karolinska Institutet, med stort forskningsintresse och också i många år arbetat med barn och smärta, ME/CFS och smärta.

Ewa Milerad, specialist i smärtlindring och  internmedicin

Mycket erfaren smärtläkare, bland de första i landet, med tidigare tjänstgöring på Danderyds smärtrehab och Bragée rehab.

Lauri Soinne, specialist i neurologi.

Känd och respekterad specialist i neurologi, med tjänstgöring som professor vid Helsingfors Universitet, och särskilt intresserad av postvirala tillstånd, migrän och smärta.


VÅRDPROFESSIONER

Christer Andemark, leg KBT psykolog

Erfaren  psykolog med KBT inriktning, van vid parterapi, kristerapi, stödsamtal och kompetens och vana vid neuropsykatrisk utredning.

Rebecca Berglind, leg KBT psykolog

Leg Psykolog med KBT inriktning, van vid behandling av bland annat ångestrelaterade problem, depression, stressrelaterad ohälsa, långvarig smärta, relationsproblem och krishantering. Arbetar med behandlingsmetoder som innefattar KBT, ACT, MCT och CFT. Har därtill erfarenhet av att arbeta med multimodal rehabilitering.

Anna Borgström, leg. KBT psykolog

Erfaren  psykolog med KBT inriktning, van vid parterapi, kristerapi, stödsamtal och kompetens och vana vid neuropsykatrisk utredning.

Dietist Margaretha Lilliecreutz

Många år inom specialiteten och den som utreder kostvanor och ger förslag.

Jeanette Sass, leg. fysioterapeut

Fysioterapeut med erfarenhet från smärtrehabilitering, och särskild kompetens för överrörlighet och arbete inom primärvårdsrehabilitering

Tobias Skog, leg. fysioterapeut

Fysioterapeut med erfarenhet från smärtrehabilitering, och särskild kompetens för överrörlighet och arbete inom primärvårdsrehabilitering

Olivia Wronski, leg KBT psykolog

Erfaren  psykolog med KBT inriktning, van vid parterapi, kristerapi, stödsamtal och kompetens och vana vid neuropsykatrisk utredning. Erfarenhet från specialistrehabilitering.

Camilla Ödling, leg KBT psykolog

Erfaren  psykolog med KBT inriktning, van vid parterapi, kristerapi, stödsamtal och kompetens och vana vid neuropsykatrisk utredning. Erfarenhet från specialistrehabilitering.

ADMINISTRATION

Peter Alexanderson, verksamhetschef, VD

Petra Johansson, undersköterska, koordinator

Lång erfarenhet av administrativt arbete och reception på våra kliniker. Nu samordnare av försäkringsvården

Tina Nikolaidou, affärsområdeschef

Tina är vår omtyckta chef med lång erfarnhet på ledande poster inom försäkringsvården i Sverige.

Hilda Petterson, läkarsekreterare

Möter du kanske i reception, eller i telefon, tidigare arbetat på Bragée Rehab bland annat.

Per Sjögren, docent

Koordinerar forskning inom kliniken, exempelvis läkemedelsforskning.

Elina Skogmo, läkarsekreterare, koordinator

Medicinsk sekreterare och den som koordinerar privatvård och försäkringsvård, patientkontakter