Cancersmärta

Arsenal av behandlingar för god eftervård

Efter en framgångsrik behandling av cancer med läkemedel och cellgifter, operation eller strålning, kan man ändå ha kvar en svår smärta. Då kan vi få en viktig roll för att hjälpa.

Smärtan kan bero på komplikationer av behandlingen - strålning och operation är inte ovanliga orsaker till nervskada och nervsmärta. Tumören i sig kan också ge upphov till en svår vävnadssmärta, på grund av inflammation eller sår. En analys av vilken typ av smärta det rör sig om, ligger till grund för hur den kan behandlas. 

Under den tid man har sjukhuskontakt för sin cancerbehandling, finns oftast hjälp att få på sjukhusens smärtenheter. Vi kan komplettera med god eftervård för smärta, och utöver läkare finns hela vårdkedjan inom smärta på plats, inklusive psykologstöd, socialt stöd, dietist och andra professionella resurser.

På vår smärtklinik har vi erfarna smärtspecialister med lång erfarenhet av att hjälpa vid cancersmärta. Teamet kan också ge psykologiskt och socialt stöd. Några av de behandlingar som kan bli aktuella är:

  • Morfinlika smärtstillande läkemedel
  • Alternativ och komplement till dessa, exempelvis förstärkande antidepressiva eller läkemedel mot nervsmärta
  • Blockader (injektion av lokalbedövning)
  • Nervbränning med radiovågor
  • Elstimulering
  • Akupunktur
  • Psykologisk behandling
  • Kuratorstöd
  • Fysioterapi och övningar 

Vid cancersmärta föreslår vi en inledande smärtläkarbedömning:

Smärtläkarbedömning täcks av många sjukvårdsförsäkringar. Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta på boka/info länken eller ringa 08-6618875.Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter