Översikt diagnoser - Smärtklinik

Värk, ont, smärta av alla slag

Vid vår Smärtklinik utreder och behandlar vi alla typer av smärttillstånd. Vi har stor erfarenhet och kan hjälpa dig som har behov av vård, utan remiss och väntetider.

 Vi har  rehabiliteringsverksamhet  för patienter på hänvisning från sitt försäkringsbolag eller privatbetalande. Men det kan också vara ett utmärkt alternativ att anlita  regionfinansierad vård med högkostnadsskydd. Vi kan därför också ge råd om alternativen vid första läkarbesöket. 

Här följer en översikt över några av de vanligare diagnoserna.

Huvudvärk och migrän

Det är diagnoser som vi ofta behandlar  på vår Smärtklinik. Oftast inleds behandlingen med en konsultation hos våra neurologer. Utöver vanliga behandlingar med läkemedel, kan vi också ge ultraljudsledda blockader som kan ge snabb och långvarig hjälp.

Nacksmärtor, whiplashskador

Det här är tillstånd där vi är särskilt kunniga och erfarna. Det gäller läkemedel, fysioterapi och hjälpmedel. Men vi har också möjlighet att göra rotblockader eller facettledsblockader med eller utan kortison, vilket ofta ger utmärkt resultat. Neurologisk undersökning är viktig.

Skulder och axelsmärta

Dessa tillstånd är mycket vanliga och kan bero på nervsmärta från nacken, lokala inflammationer och skador eller muskelvärk. Vi kan ställa diagnos med hjälp av magnetkamera och ultraljud, och ge rätt behandling.

Ryggsmärtor

Att behandla smärta i bröstrygg och ländrygg är lätt och kan vara mycket effektivt. Det kräver emellertid en diagnos som satts efter smärtanalys. Då kan vi ge rätt läkemedel eller alternativt exakta blockader som är långverkande, samt support av fysioterapeut.

Höft-, knä- och fotsmärta

När smärtan är långvarig i dessa viktiga leder är det oftast artros, men inte sällan nervskador som är orsaken. Vi kan behandla oavsett orsak. Här blir bidrar  ofta blockader både diagnos och smärtlindring.

Komplexa smärttillstånd, Fibromyalgi, cancersmärta

Det finns hundratals olika smärttillstånd, några är mycket vanliga som fibromyalgi med utbredd värk och ökad smärtkänslighet. Sådan kan också utvecklas efter andra sjukdomar och skador. Efter utredning kan vi ge goda råd om var man kan få bästa vård, om vi mot förmodan inte har resurserna.

Smärtläkarbedömning täcks av många sjukvårdsförsäkringar. Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta på boka/info länken eller ringa 08-6618875.Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter