Översikt diagnoser - Smärtklinik

Värk, ont, smärta...

Vid vår smärtklinik behandlar vi alla typer av smärttillstånd, där man endera inte har tillgång till eller får tillträde till de offentligt finansierade klinikerna, eller har behov av vård utan väntetider. Vi ger här en översikt över några av de vanligare diagnoserna vid smärtspecialistenheter. Observera också att vid en del diagnoser kan vår rehabiliteringsverksamhet vara ett utmärkt alternativ för regionfinansierad vård, se länk nedan. Smärtkliniken är till för patienter på hänvisning från sitt försäkringsbolag eller privatbetalande.