Framgångsrik blockad för svår migrän

Istället för läkemedel

Läkarna vid stora amerikanska sjukhus och vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är ense. Långverkande blockader fungerar vid svår migrän. Den metoden har vi.

För att bota migrän kan vi genom våra specialistläkare i neurologi, Prof. Lauri Soinne eller Dr Helena Huhmar erbjuda de nyaste läkemedlen. Vi kan också erbjuda etablerade metoder som utspätt nervgift som sprutas in med många stick. De kan göras utan speciell utrustning, men läkemedlen är tyvärr dyra.

De här metoderna kan ersättas av blockader som bedövar nerverna och ger effektivare smärtlindring på sikt. Vi ger då pulserad radiofrekvensbehandling mot två ytliga nerver i nacken, vilket kan ge färre eller lindrigare migränanfall i ett halvt till två år.

Blockader som fungerar också vid svår migrän

Enligt forskningen fungerar det också vid de allvarligaste varianterna av svårbehandlad, refraktär migrän. Det är en beprövad metod med mycket liten biverkningsrisk, och vår utrustning tillåter millimeterprecision. Vår radiolog Anastasios Michos är internationellt känd expert.

VILL DU HA EN GRATIS LÄKARKONSULTATION OM METODEN DIREKT?

Ring vår jourtelefon så får du tala kort med läkarspecialist som kan ge råd om denna behandling kan passa dig, även helger och kväll, telefon 08-661 88 75 (välj jourläkare) Det är i Ditt och vårt intresse att rätt vård ges, samtalet är förutsättningslöst och utan bindningar. 

Det täcks av vissa sjukvårdsförsäkringar. Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta på boka/info länken eller ringa 08-6618875.Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter