framsida
Bragée Kliniker

Till rehabilitering för smärta och utmattning

Våra specialister hjälper dig med diagnostik och behandling.

Alternate Text
Välkommen till Medect!

Privat- och försäkringsvård

Vi är en ledande vårdaktör inom smärta, psykisk ohälsa, och ultraljudsdiagnostik.

Här finns specialistvård i både fysisk och digital form och vi möjliggör en sammanhållen vårdkedja för våra klienter.

Du får hjälp genom vårt utvecklade ekosystem för diagnostik och behandling inom våra kärnområden.


Utmattningsdepression, eller utmattningssyndrom som det egentligen heter, kan visa sig genom många olika symptom såsom sömnproblem, oro och nedstämdhet. 

Vi erbjuder behandling av långvarig och kronisk smärta

Har du känt dig utmattad under en längre tid? Vi erbjuder rehabilitering av utmattningssyndrom.

Vid fibromyalgi har du långvarig eller kronisk smärta i musklerna på flera ställen i kroppen. Ofta har man även ökad smärtkänslighet. 

Stress är något som för det mesta går över när dagen tar slut och man får varva ner, men går det inte över kan det leda till kronisk eller långvarig stress

Vid kroniskt utmattningssyndrom lider man av en långvarig utmattning där man behöver hjälp för att hitta tillbaka till sin vardag. 

ME/CFS, eller bara ME, innebär att du har en känsla av utmattning som inte går att vila bort. Det är också vanligt att man känner sig sjuk och har värk i kroppen.

Sjukdomen ME, eller ME/CFS, kallades tidigare kroniskt trötthetssyndrom. Detta räckte dock inte som beskrivning, och fick därför sitt nya namn.