Att långtidsblockera smärta vid knäartros

Radiofrekvens när annat inte hjälper

Har du knäartros och ingen behandling har hjälpt tillräckligt bra? Eller är du opererad, kanske med protes, utan att värken gått över? Nu finns en ny metod till din hjälp.

Hittills har  smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner, fysioterapi och operation varit de vanligaste strategierna vid knäsmärta. Men ibland hjälper det inte, eller så är man tveksam till operation av olika skäl. Där har den här nya metoden, radiofrekvensbehandling (RFA), sin plats!

Vi använder RFA för svårbotad knäsmärta, något som får insteg på allt fler avancerade smärtkliniker världen över, som exempelvis vid sådana berömda amerikanska sjukhus som John Hopkins (länk) eller Cleveland clinics (länk). Också här i Europa blir det allt vanligare och den engelska myndigheten NICE (länk) som utvärderar behandlingsmetoder och diagnostik rekommenderar RFA när andra metoder sviktar, eller man vill undvika operation. Deras rekommendationer väger tungt både i vetenskapen och i europeisk hälsovård. 

RFA går till så, att man gör en testbehandling där man blockerar nerverna till knät med bedövningsmedel. Därefter värms nerven upp med en tunn specialnål som sänder radiovågor lokalt mot nerven, så att den förändras och slutar att leda smärtsignaler under lång tid.

För hur det än är, så är det nerverna som förmedlar smärtan som gör det svårt att röra sig, svårt att ta sina vanliga promenader och i värsta fall leder detta till ständig värk. Så om man blockerar nervförmedlingen inte bara för stunden utan med en metod som varar i veckor och upp  till flera år kan man som patient slippa smärta och biverkningar av läkemedel och fördröja tiden till - eller till och med undvika - operation.

Vill du anmäla dig eller få kontakt med oss, använd formuläret längst ned!

Vi är stolta att kunna erbjuda denna behandling hos oss, och vi har valt att helt undvika röntgen som annars ofta används  för att se att man ligger rätt med sin nål. Vi har istället en mycket avancerad  ultraljudsutrustning som till skillnad från röntgen gör att vi kan se själva nerverna med millimeterupplösning, något ganska unikt i behandlingsvärlden än så länge. Och så undviker man på det här sättet också strålning. Vår radiolog Anastasios Michos är specialiserad på sådana minimal-invasiva ingrepp.

Det är en enkel och snabb procedur där man inleder med att undersöka om en liten dos vanligt bedövningsmedel släcker ut smärtan eller inte. Fungerar detta kan vi gå vidare med radiofrekvensbehandling, något som görs förvånansvärt snabbt och enkelt med tanke på att det kan ge så långvarig smärtlindring. Man behöver inga lugnande medel eller narkos, man kan lämna mottagningen ganska direkt efter den halvtimme till en timme som det tar, och smärtlindringen kan komma direkt, eller inom 2-3 veckor.

Är du intresserad av den här metoden är du välkommen. Du får då först vid ett kortare besök träffa en smärtläkare som går igenom sjukhistoria och röntgenbilder samt bedömer din lämplighet för behandling. Därefter möter du vår radiolog för en testbehandling med bedövning under ultraljudskontroll (se filmen om Jane).

Se vår mer utförliga patientinformation på länk här (länk)

Flera sjukvårdsförsäkringar godkänner också denna behandling, vi har avtal med alla stora försäkringsbolag, och tar emot remisser från dessa om de finner detta lämpligt.

Man kan också söka som privatbetalande.

Den engelska myndigheten NICE skriver i sin rekommendation (länk) att  det finns goda bevis för att denna procedur lindrar smärta, och att det inte finns några stora säkerhetsproblem. För mer information om vad vetenskapen säger om den här metoden följer här en del referenser med länkar till artiklar.

Referenser (vetenskapliga artiklar) 

Radiofrekvensablation (RFA) för knäartros har utforskats i flera studier, och resultaten tyder på att det kan vara en effektiv behandling för vissa patienter.  En metaanalys av randomiserade kontrollerade studier visade att RF-behandling kan ge signifikant smärtlindring jämfört med kontrollgrupper vid olika uppföljningstidpunkter (1-2 veckor, 4 veckor, 12 veckor och 24 veckor efter behandlingen). Denna metaanalys inkluderade 15 studier med totalt 1009 patienter, varav 503 mottog RF-behandling. Det konstaterades att RF-behandling potentiellt kan förbättra smärta, funktionalitet och livskvalitet specifikt relaterat till knäartros, för upp till tre till tolv månader efter behandlingen med minimala lokala komplikationer.

En systematisk översikt av 33 studier, inklusive 13 randomiserade kontrollerade studier, visade att alla studierna rapporterade lindring av knärelaterad smärta från baslinjen till tre till tolv månader efter RF-behandling. Dessutom rapporterades förbättringar i livskvalitet och funktionalitet relaterat till sjukdomen i dessa studier. De flesta studierna indikerade inga allvarliga biverkningar relaterade till RF-behandlingar.

  1. En metaanalys av randomiserade kontrollerade studier om radiofrekvensbehandling för knäartros: Efficacy and safety of radiofrequency treatment for improving knee pain and function in knee osteoarthritis: a meta-analysis of randomized controlled trials | Journal of Orthopaedic Surgery and Research. (länk)
  2. En studie om effekterna av 448kHz kapacitiv resistiv monopolar radiofrekvensbehandling på knäartros: Treatment using 448kHz capacitive resistive monopolar radiofrequency improves pain and function in patients with osteoarthritis of the knee joint: a randomised controlled trial - PubMed. (länk)
  3. En systematisk översikt av radiofrekvensprocedurer för behandling av symtomatisk knäartros: Radiofrequency Procedures for the Treatment of Symptomatic Knee Osteoarthritis: A Systematic Review - PubMed. (länk)


DU KAN ANMÄLA DIG HÄR OM DU VILL VETA MER OM DENNA BEHANDLING SKULLE PASSA FÖR DIG! VÄLKOMMEN!

Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter