WAD/Whiplash

Vårdkedja med erfarenhet och kunskap

Ordet "whiplash" används för nackskador efter olycksfall, i synnerhet översträckningar i samband med trafikolyckor. Whiplash betyder pisksnärt och beskriver det våldet mot  ligament, nerver, bindväv och muskler som sker vid okontrollerad tänjning, och är likt rörelsen som sker vid en pisksnärt.

På Medect smärtklinik mycket lång erfarenhet av och stor expertis för sådana skador, med läkare som undervisar om nackskador i olika sammanhang. Vi kan ta emot i alla skeden av en whiplashskada och tvekar inte att göra adekvata undersökningar.

En grund för god behandling är att göra en noggrann smärtanalys. I det akuta skedet handlar det oftast om skadesmärta (nociceptiv).med inflammation och dålig syrsättning till följd av muskelkramp. I det skedet kan fysioterapi, goda råd och rätt läkemedel ge mycket bra effekt och förhindra de försämringar som man komma vid felaktig eller fördröjd handläggning. 

En whiplashskada kan också ge nervsmärta, på grund av inklämning av nerver som skett vid ligamentbristningar eller frakturer, eller på grund av svullnad. Nervsmärta har en annan karaktär än skadesmärta och påverkas inte så mycket av vanliga smärtstillande läkemedel. En noggrann neurologisk undersökning skall därför göras av alla patienter med whiplash, förutom magnetkameraundersökning. På Medect smärtklinik finns också avancerad ultraljudsteknik att tillgå för undersökning.

För den som har går med smärta länge, kan smärtan med tiden utvecklas till mer spridd och diffus värk, där inget läkemedel har riktigt god effekt. I detta senare skede kan symptom uppträda, som hänger ihop med störningar i autonoma nervsystemet, endokrina systemen och de inflammatoriska systemen i kroppen. Patienter kan bli misstrodda när de beskriver "vandrande värk", magbesvär, svettningar, sömnstörningar och inte minst nedstämdhet och oro. Whiplash är ingen psykisk diagnos men personal med helhetssyn eller psykolog kan då ge god hjälp. Det behövs också rätt typ av träning och rörelseinstruktioner, av fysioterapeuter med erfarenhet och rätt kunskap, samt ibland även socialt stöd avseende anpassningar, försäkringar och livssituation.

 Är du är intresserad så kan du kontakta oss via kontaktformuläret nedan eller ringa på 08-6618875.

KONTAKTFORMULÄR