WAD/Whiplash - smärta efter våld mot nacken

Erfarenhet och kunskap

Ordet "whiplash" används för nackskador efter olycksfall, i synnerhet översträckningar i samband med trafikolyckor. Behandlingen kräver expertis och stor vana. Det har vi.

Whiplash betyder pisksnärt och syftar på tänjningen som sker i ligament, nerver, bindväv och muskler vid okontrollerat våld. På Medect Smärtklinik finns mycket lång erfarenhet av och stor expertis av sådana skador. Vi har t ex läkare som undervisar om nackskador i olika sammanhang. 

Noggrann smärtanalys

En bra behandling kräver att man göra en noggrann smärtanalys. I det akuta skedet handlar det oftast om skadesmärta (nociceptiv).med inflammation och dålig syrsättning till följd av muskelkramp. I det skedet kan fysioterapi, goda råd och rätt läkemedel ge mycket bra effekt och förhindra de försämringar som kan bli följden av  felaktig eller fördröjd handläggning. 

Nervsmärta

En whiplashskada kan också ge nervsmärta, på grund av att nerver klämts in vid ligamentbristningar eller frakturer, eller på grund av svullnad som uppstått. Nervsmärtan har en annan karaktär än skadesmärtan och påverkas inte så mycket av vanliga smärtstillande läkemedel. Så förutom magnetkameraundersökning ska därför en noggrann neurologisk undersökning göras av alla patienter med whiplash, . På Medect Smärtklinik finns också avancerad ultraljudsteknik att tillgå för undersökning som gör diagnoser mycket mer exakt.

Långsiktiga effekter av smärtan

För den som har gått med smärta länge, kan den med tiden ha utvecklats till mer spridd och diffus värk, där inget läkemedel har riktigt god effekt. Då kan symptom uppträda som beror på störningar i det autonoma nervsystemet, de endokrina systemen och de inflammatoriska systemen i kroppen. Patienten kan bli misstrodd vid sin beskrivning av "vandrande värk", magbesvär, svettningar, sömnstörningar, och inte minst nedstämdhet och oro. Whiplash är ingen psykisk diagnos men behöver i sådana lägen hjälp av personal med helhetssyn eller psykolog. Det behövs också rätt typ av träning och rörelseinstruktioner, av fysioterapeuter med rätt kunskap och erfarenhet. Ibland behövs också socialt stöd vad gäller anpassningar, försäkringar och livssituation.

Utredning och behandling

  1. Initial bedömning: Vid ditt första besök kommer du att träffa en smärtläkare och en röntgenläkare. Vi gör en omfattande bedömning och använder oss av avancerade diagnostiska verktyg för att få en djupgående förståelse för din smärtas ursprung och karaktär.
  2. Diagnostiska blockader: Baserat på den initiala bedömningen, kommer du att genomgå en diagnostisk blockad hos smärtläkare och radiolog. Detta steg hjälper oss att exakt identifiera upphovet till smärtan och bestämma den mest lämpliga behandlingsplanen för dig.
  3. Radiofrekvensbehandling (om lämpligt): Om de diagnostiska blockaderna visar positiva resultat, erbjuds du radiofrekvensbehandling, en metod som använder värme för att påverka nerven. Den kan ge en mer långvarig lindring, ibland upp till ett år, även om varaktigheten kan variera individuellt.
  4. Uppföljning: Efter behandlingen har vi ett uppföljande besök för att summera och följa upp.

Smärtläkarbedömning eller blockad täcks av många sjukvårdsförsäkringar. Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta på boka/info länken eller ringa 08-6618875.Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter