Neurologer till omedelbar hjälp

Ingen brist hos oss

En neurolog är expert på sjukdomar och symtom från nervsystemet. Det kan vara symtom som domningar, svårigheter att röra en kroppsdel, nedsatt känsel, att man ser dubbelt och huvudvärk. Vi har mycket erfarna sådana specialister.

Det kan vara svårt att få träffa erfarna neurologer, men vi har två mycket kompetenta specialister i neurologi, prof. Lauri Soinne och dr Helena Huhmar.

 De har lång erfarenhet av smärttillstånd och alla neurologiska diagnoser vid sjukhus, och båda har också intresse för mer komplicerade tillstånd.

Helena är mycket känd för sitt patientengagemang för patienter med neurologiska skador i nacke och rygg, samt för patienter med komplexa smärttillstånd och trötthet.Lauri är professor vid Helsingfors Universitet, och har gjort ett hundratal vetenskapliga arbeten inom området. Han har också gjort sig känd också för sitt enträgna arbete för patienter inom området smärta, migrän och trötthet.


De utreder och behandlar sjukdomar som

  • Nervsmärtor
  • Nackskador
  • Huvudvärk och migrän
  • Migrän under graviditet
  • EDS  och hypermobilitet
  • MS
  • Parkinson
  • Yrsel
  • Känselstörningar, svaghet

Sådana sjukdomar täcks av många sjukvårdsförsäkringar. Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta på boka/info länken eller ringa 08-6618875.Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter