Medect Smärtklinik

Många erfarna specialister

Vi har Sveriges största specialistklinik för smärta. Vår smärtklinik har många läkarspecialister som arbetar med smärta från olika utgångspunkter: förutom erfarna läkare med specialitet i smärtlindring också specialister i neurologi, psykiatri, ortopedi och radiologi. För både diagnostik och behandling har vi en avancerad ultraljudsutrustning . Vi har också fysioterapeuter som är smärtspecialister. För längre kontakter arbetar vi i team, då det visat sig vara det effektivaste sättet att behandla komplicerad eller svår smärta. I teamet ingår läkare, fysioterapeuter, psykologer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. 

Vi har kompetens för alla långvariga smärttillstånd, och stor vana vid avancerade blockader, diagnostik och läkemedelsbehandling. Vid helt ny och akut smärta skall man dock söka akutvården! Med långvarig menar vi smärta där man tidigare sökt läkare och haft besvären minst tre månader. Tidigare kallades så långvariga symptom för kronisk smärta, men nu vet vi bättre - all smärta kan lindras.

Hos oss får man vid första besöket en bedömning av smärtläkare och ofta också diagnostiskt ultraljud. Efter smärtanalys och smärtdiagnos planerar läkaren och övriga i teamet tillsammans med dig uppläggningen av vården. Modern smärtvård har en stor arsenal av behandlingar och strategier! 

Vi är särskilt angelägna om att göra relevanta undersökningar och få tag i underlaget för besvären, och ställer alltid en smärtdiagnos redan vid inledande besök.

Vi har inga väntetider, i princip kan du få komma omedelbart om du önskar. 

Är du är intresserad så kan du kontakta oss via kontaktformuläret nedan eller ringa på 08-6618875.

Så här kan en utredning och initial behandling se ut:

  • Initial bedömning: Vid ditt första besök kommer du att träffa en av våra erfarna smärtläkare samt en röntgenläkare och sjuksköterska. Vi gör en omfattande bedömning och använder oss av avancerade diagnostiska verktyg för att få en djupgående förståelse för din smärtas ursprung och karaktär.  Du får då förslag på både läkemedel och behandlngar. Om du önskar kan du få akutbedömning samma dag (vardagar). 

Fortsättningen beror förstår på utfallet av detta. Vi kan behöva komplettera med magnetkamera undersökningar eller provtagningar, men ofta är detta redan gjort och då blir fortsättningen ofta som nedan.

  • Diagnostiska blockader: Baserat på den initiala bedömningen, kommer du åter för ett besök med smärtläkare och radiolog, för att genomgå en diagnostisk blockad. Det kan också ske samma dag som bedömningen om du önskar.  Detta steg hjälper oss att exakt identifiera smärtans källa och verifiera den mest lämpliga behandlingsplanen för dig. En sådan blockad kan ge också långvarig smärtlindring i månader eller längre. 
  • Utredning och behandling av våra fysioterapeuter. Vid många tillstånd, som ryggsmärta, överrörlighet eller muskulär värk är detta mycket rekommenderat, våra fysioterapeuter och läkare samverkar, och vi rekommenderar minst tre tillfällen. 
  • Radiofrekvensbehaendling RFA (om lämpligt): Om de diagnostiska blockaderna visar positiva resultat, erbjuds du möjlighet till en radiofrekvensbehandling. Denna behandling kan ge en ännu mer långvarig lindring, ibland upp till flera år, även om varaktigheten kan variera individuellt. Det kan också räcka med en enstaka behandling för bot.
  • Uppföljning: Efter behandlingen har vi ett uppföljande besök för att summera och följa upp. 

Skräddarsytt efter dina behov

Vi förstår att varje persons smärtupplevelse är unik. Därför är varje steg i din vårdplan skräddarsydd för att möta dina specifika behov och omständigheter. Vi är här för att stödja dig genom varje steg i processen.  Kostnaden för inital bedömning då du och smärtläkaren tillsammans med radiologen bestämmer fortsättnngen är 7.950 kronor, och betalas normalt i förväg. Därefter gäller vår prislista och kostnaden beror förstås på vad som bäst kan hjälpa dig. 

Är du är intresserad så kan du kontakta oss via kontaktformuläret nedan eller ringa på 08-6618875.

DU KAN ANMÄLA DIG HÄR OM DU VILL VETA MER OM DENNA UTREDNING OCH BEHANDLING SKULLE PASSA FÖR DIG! VÄLKOMMEN!

Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter