Medect Smärtklinik

Specialister som arbetar för dig

Vid vår smärtklinik finns läkarspecialister i smärtlindring och andra relevanta specialiteter, exempelvis neurologi. Vi har också en avancerad ultraljudsmottagning för både diagnostik och behandling. För längre kontakter arbetar vi i team, då det visat sig vara det effektivaste sättet att behandla komplicerad eller svår smärta. I teamet ingår psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. I första skedet får man bedömning av smärtläkare och ofta diagnostiskt ultraljud. 

Vi är särskilt inriktade på nervsmärta och cancersmärta av mer långvarigt slag men har kompetens för alla typer av smärta. Smärta och huvudvärk som uppstått plötsligt kan behöva vård vid sjukhus för utredning.

Efter smärtanalys och smärtdiagnos kan teamet besluta och diskutera planeringen av vården med dig som patient. Modern smärtvård har en stor arsenal av behandlingar och strategier. Vi brukar inleda med ett telefonsamtal med erfaren smärtläkare, då du också alltid får veta var i den offentliga vården du kan få hjälp.

 Är du är intresserad så kan du kontakta oss via kontaktformuläret nedan eller ringa på 08-6618875.

KONTAKTFORMULÄR