Medect Smärtklinik

Många erfarna specialister

Vi har Sveriges största specialistklinik för smärta. Många läkarspecialister arbetar från olika utgångspunkter. Vi kan ge våra patienter ett helhetsomhändertagande med 100 medarbetare.

Förutom erfarna läkare med specialitet i smärtlindring har vi också specialister i neurologi, psykiatri, ortopedi och radiologi. Vi har all den utrustning som krävs för klinisk diagnostik, som sensibilitetsundersökningar, ultraljudsundersökningar och termografi.

Vi har också fysioterapeuter som är smärtspecialister. För längre kontakter arbetar vi i team, då det visat sig vara det effektivaste sättet att behandla komplicerad eller svår smärta. I våra olika verksamheter ingår läkare, fysioterapeuter, psykologer, arbetsterapeuter, sjukhuskuratorer, dietist och sjuksköterskor. 

Vi har kompetens för alla långvariga smärttillstånd, och stor vana vid avancerade blockader, diagnostik och läkemedelsbehandling. Vid helt ny och akut smärta skall man dock söka akutvården! Med långvarig menar vi smärta där man tidigare sökt läkare och haft besvären minst tre månader. Tidigare kallades så långvariga symptom för kronisk smärta, men nu vet vi bättre - all smärta kan lindras.

Hos oss får man vid första besöket en bedömning av smärtläkare eller neurolog och ofta också diagnostiskt ultraljud. Efter smärtanalys och smärtdiagnos planerar läkaren och övriga i teamet tillsammans med dig uppläggningen av vården. Modern smärtvård har en stor arsenal av behandlingar och strategier! 

Vi är särskilt angelägna om att göra relevanta undersökningar och få tag i underlaget för besvären, och ställer alltid en smärtdiagnos. Vi har inga väntetider, i princip kan du få komma omedelbart om du önskar. 

Så här kan en utredning och initial behandling se ut:

  • Initial bedömning: Vid ditt första besök kommer du att träffa en av våra erfarna specialistläkare samt en röntgenläkare . Vi gör en omfattande bedömning och använder oss av avancerade diagnostiska verktyg för att få en djupgående förståelse för din smärtas ursprung och karaktär.  Du får då förslag på både läkemedel och behandlngar. Ibland behöver vi komplettera utredningen med magnetkamera eller provtagningar.
  • Diagnostiska blockader: Baserat på den initiala bedömningen, kommer du åter för ett besök med radiolog, och om det behövs smärtläkare, för att genomgå en diagnostisk blockad. Det kan också ske samma dag som bedömningen om du önskar.  Detta steg hjälper oss att exakt identifiera smärtans källa och verifiera den mest lämpliga behandlingsplanen för dig. En sådan blockad kan ge också långvarig smärtlindring i månader eller längre. 
  • Utredning och behandling av våra fysioterapeuter. Vid många tillstånd, som ryggsmärta, överrörlighet eller muskulär värk är detta mycket rekommenderat, våra fysioterapeuter och läkare samverkar, och vi rekommenderar minst tre tillfällen.
  • Radiofrekvensbehaendling RFA (om lämpligt): Om de diagnostiska blockaderna visar positiva resultat, erbjuds du möjlighet till en radiofrekvensbehandling. Denna behandling kan ge en ännu mer långvarig lindring, ibland upp till flera år, även om varaktigheten kan variera individuellt. Det kan också räcka med en enstaka behandling för bot.
  • Uppföljning: Efter behandlingen har vi ett uppföljande besök för att summera och följa upp.

Varje persons smärtupplevelse är unik. Därför är varje steg i din vårdplan är därför skräddarsydd för att möta dina specifika behov och omständigheter. Information om kostnader hittar du i vår prislista.

Smärtläkarbedömning täcks av många sjukvårdsförsäkringar. Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta på boka/info länken eller ringa 08-6618875.Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter