Ultraljud för hälsokontroll eller diagnos

Snabba, klara besked

Avancerade ultraljudsutrustningar kan ”titta in” i kroppen, utan att använda röntgenstrålning, med de risker det innebär. Att enkelt få svar och få bort sin oro kan vara värt mycket. 

På vår klinik finns Dr Anastasios Michos, en av Sveriges främsta experter på metoden och den bästa utrustningen, för "Fusion Ultrasound Exams"

Vad är ultraljudsundersökning?

Ultraljud är en teknik som använder högfrekventa vågor för att undersöka olika delar av kroppen och besvara frågor man kan ha. Men den kan också användas till en generell hälsoundersökning av de inre organen, för att utesluta till exempel tumörer eller aorta-aneurysm, eller andra saker man kan känna sig orolig för.

En ultraljudsundersökning för generell hälsokontroll, utan någon specifik frågeställning, tar cirka 20-30 minuter. Den görs vanligtvis i liggande ställning men i vissa situationer kan det vara lämpligt att sitta eller stå. Den som sitter i rullstol kan oftast genomgå undersökningen utan problem. För små barn finns möjligheten att ligga bredvid en vuxen eller sitta i deras knä. Undersökning av en enskild kroppsdel, med en specifik frågeställning, sker på kortare tid. De undersökningar vi erbjuder är listade nedan.

Vid specifika frågeställningar kan ett kontrastmedel behövas för att få en tydligare bild. Det ges i så fall med en nål i armen. Medlet skiljer sig från de kontrastmedel som ges vid röntgen genom att ha avsevärt mindre påverkan på kroppen.

Hälsopaketet, ultraljudskontroll av elva organ

Ultraljudsundersökningen Multiorgan Hälsa erbjuder en omfattande ultraljudsundersökning designad för att ge en djupgående visuell kontroll av kroppens vitala områden. Undersökningen hjälper till att identifiera, granska och övervaka en rad hälsofrågor, och ger en tydlig bild av din inre hälsa.

Hälsopaketet omfattar följande undersökningar:

 • Ultraljud av halsen, inkluderande sköldkörteln (thyroidea)
 • Ultraljud av buken, vilket omfattar lever, gallblåsa, gallgångar, bukspottkörtel, mjälte, njurar, urinblåsa, bukaorta och bukväggsbråck
 • Ultraljud av ljumskarna, som kan upptäcka inguinalbråck och förändringar i körtlarna.


Sammanfattande lista på ultraljudsundersökningar vi erbjuder

 • Hals: sköldkörteln, spottkörtlarna, förstorade lymfkörtlar med mera
 • Armhålor: förstorade lymfkörtlar med mera
 • Hud: kännbara knölar i hela kroppen
 • Rörelseapparaten: muskler, leder, ligament, senor mm.
 • Buk: lever, gallblåsa, gallgångarna, mjälte, bukspottkörtel, njurarna, urinblåsa, bukaorta och bäckenkärl,
 • Bråck i bukvägg/ljumskar
 • Manliga genitalia: penis och skrotum/testiklar
 • Fettlever, leverfibros, levercirrhos med elastografi
 • Diagnostik av lever eller njurar med intravenös kontrast
 • Elastografi för musklerobjektiva tecken på spänning och störd cirkulation

Vår radiolog Anastasios Michos är specialiserad på dessa  undersökningar. 

Vid sjukdom täcks detta av vissa sjukvårdsförsäkringar. Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta på boka/info länken eller ringa 08-6618875.Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter