Finnålspunktion med ultraljud

Finna mikroskopiska förändringar

På Medects ultraljudsmottagning kan vi erbjuda avancerad diagnostik. finnålspunktioner assisterade av ultraljud är en minimalt invasiv procedur som erbjuder precision och trygghet.

Vad är en Finnålspunktion med Ultraljud?

Finnålspunktionen är en diagnostisk procedur där en mycket tunn nål används för att ta prover av celler från knölar i huden eller djupare i kroppen, exempelvis sköldkörteln. Genom att använda ultraljudsbilder som vägledning, kan våra erfarna läkare och specialister säkerställa att nålen placeras korrekt för att samla in det mest exakta provet, med minimal risk eller obehag för patienten.             

Varför Välja Ultraljudsledd Finnålspunktion?

Att använda ultraljudsledd teknik för finnålspunktioner har flera fördelar:

Säkerhet och Precision: Ultraljudet visar realtidsbilder av kroppens inre strukturer, vilket gör att våra specialister kan navigera nålen med hög precision och undvika närliggande vävnader eller organ.

Minimalt Invasiv: Proceduren kräver inget kirurgiskt snitt, vilket minskar risken för infektion

Smärtreduktion: Eftersom nålen vi använder är tunnare än en vanlig injektionsnål, upplever patienter mindre obehag under proceduren.

Snabba Resultat: Proverna som samlas in kan snabbt analyseras, vilket ger snabbare diagnoser