Få en diagnos vid smärta

behövs för rätt behandling

På vår klinik garanterar att vi kan ge dig en smärtdiagnos och förslag på behandling. Att vi vågar säga så beror på decenniers erfarenhet baserad på vetenskap och forskning, också från våra läkare.  

VI har samlat de bästa experter och utrustning och kan ge dig detta unika löfte -om du inte får en förståelig smärtdiagnos* efter utredning hos oss kommer vi att ge dig hela avgiften tillbaka!

Utredningen med smärtläkare, röntgenläkare och andra specialister i samverkan vid vårt centrum i centrala Stockholm har ingen väntetid. 

Vad ingår i smärtklinisk utredning vid okänd diagnos?

  • Bedömning av kvalificerad smärtläkare  inklusive en utförlig neurologisk undersökning
  • Magnetkamera undersökning av hjärna och ryggrad
  • Provtagning för att påvisa reumatisk eller inflammatorisk ryggsjukdom
  • Undersökning med modern ultraljudsutrustning och provblockad vid misstanke om nervrotsmärta
  • Elektroniska Sensibilitetsundersökningar som bidrar kraftfullt till diagnos av nervmärta
  • Läkemedelsgenomgång och eventuell ordination
  • Ett utlåtande med smärtdiagnos och behandlingsförslag

* med smärtdiagnos menas bedömning av smärttyp, som nociceptiv, nociplastisk eller neuropatisk smärta

Man börjar således med en initial bedömning: Vid ditt första besök kommer du att träffa en av våra erfarna smärtläkare samt en röntgenläkare. Vi gör en omfattande bedömning och använder oss av avancerade diagnostiska verktyg för att få en djupgående förståelse för din smärtas ursprung och karaktär.

Det finns tre kategorier av smärta

Smärta behöver inte alltid relateras till en pågående skada, och hur ont man har är inte heller direkt beroende av skadan, en stor skada behöver inte betyda stor smärta.

Efter en analys brukar man besluta om smärtan är 

  • Nociceptiv, beroende på en pågående vävnadsskada eller inflammation
  • Neuropatisk, beroende på en skada i nerv eller hjärna
  • Nociplastisk, beroende på tolkning och processer i hjärnan

Behandling måste ske utifrån en sådan smärtdiagnos och bedömning och skiljer sig helt i de tre kategorierna.

Smärtläkarbedömning täcks av många sjukvårdsförsäkringar. Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta på boka/info länken eller ringa 08-6618875.Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter