Diagnos - diskbråck

Rygg eller nacke

Diskbråck i ryggen och nacken behandlas på olika sätt beroende på allvarlighetsgraden av tillståndet och patientens symtom. 

Generellt sett kan behandlingarna delas in i icke-kirurgiska och kirurgiska alternativ. Icke-kirurgiska behandlingar inkluderar normalt

Vila: Att undvika aktiviteter som kan förvärra tillståndet kan hjälpa till att minska smärta och inflammation. Det ger sig ofta naturligt då smärta är en varningssignal 

Medicinering: Smärtlindrande läkemedel som antiinflammatoriska läkemedel eller muskelavslappnande medel kan hjälpa till att minska smärta och inflammation. Vid neuropatisk smärta används också specialläkemedel 

Fysioterapi: En fysioterapeut kan rekommendera övningar och tekniker för att förbättra rörelseomfånget och stärka musklerna runt det skadade området. Man kan också använda elstimulering TENS, eller akupunktur. 

Injektioner: En läkare kan rekommendera injektioner av steroider eller bedövningsmedel för att minska inflammation och smärta. 

Rotblockad i ultraljudsgenomlysning: Efterfrågas allt mer inför operation, men kan också ge lindring eller till och med bot. Görs vid vår klinik!

Kirurgiska behandlingar inkluderar: 

Diskektomi: En operation där en del av disken avlägsnas för att minska trycket på nerverna. 

Laminektomi: En operation där delar av benen runt ryggraden tas bort för att öka utrymmet och minska trycket på nerverna. 

Mikrokirurgisk diskektomi: En minimalt invasiv operation där en liten del av disken avlägsnas för att minska trycket på nerverna. 

Det är viktigt att konsultera specialist för att fastställa den mest lämpliga behandlingen för ett diskbråck i rygg eller nacke. Utöver kroppsundersökning och neurologisk undersökning ger Magnetkamera en god bild men ultraljud blir allt vanligare. 

Normalt sprids smärtan i nervernas förlopp. Vid mycket långvarig ryggsmärta av detta slag kan spridning ske, med ökad smärta i flera områden. I så fall kan man bedömas vid vår enhet för rehabilitering av smärta. 

Normalt behandlas dessa tilllstånd vid vår enhet för sjukvårdsförsäkring eller privata, egenbetalande patienter.