Medect Internationella Klinik Stockholm

Specialistvård vid komplexa sjukdomar

Bragée kliniker startar nu en internationell klinik för patienter med komplexa tillstånd som Post-covid, ME/CFS, Dysautonomi och svårare långvariga smärttillstånd.

Bragée kliniker har över 100 anställda, med ett 20 tal  specialistläkare i moderna lokaler i Stockholms centrum, och har patienter från alla regioner i Sverige, med över 100.000 besök årligen. Nu öppnar vi också för patienter från andra länder och kontinenter. Våra kompetenta erfarna specialistläkare erbjuder både diagnostiska utredningar, och behandlingar på kliniken eller på distans. Patienter kan också bo i närheten för att fullfölja avancerade utredningsåtgärder eller behandlingar.

Man kan komma på hänvisning från sitt försäkringsbolag eller som privatbetalande patient, helt utan väntetider.

Vi har egen avancerad utrustning för diagnostik, som radiologiledda ultraljudsundersökningar, sensibilitetslab och provtagning med analys på universitetssjukhus. Behandlingar enligt senaste utvärderade tekniker och metoder.

Vi har utmärkta kontakter med kirurgiska enheter och närbelägna rehabiliteriingsenheter.

Välkomna med intresseanmälan via nedanstående formulär. Verksamheten startar den 15 sept 2023.

Fakta

Bragée kliniker har Sveriges största verksamhet inom smärtrehabilitering och rehabilitering vid svår utmattning. Vi har egen forsknings och utvecklingenhet i samverkan med flera större universitet i Sverige och USA. 25 specialistläkare samverkar i team med sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och socionomer med helhetssyn och multiproffessionellt samarbete. 

Kliniken ligger i ett stort komplex med många vårdverksamheter, sex restauranger, konferenscentrum och vilsamma omgivningar nära grönområden i en lugn central stadsdel. 

Boende

Vi har samverkan med närbeläget hotell som är väl handikappanpassat, har enastående frukost och middag. Transport sker med taxi eller vår shuttle och tar tre minuter. Vi har tillgänglig läkare dygnet runt med 30 minuters inställning.

Kostnad

Vi har avtal med de största sjukvårdsförsäkringsbolagen i Sverige. Om vården sker på beställning av försäkringsbolag är utredning och behandlng kostnadsfri, annars sker vården helt privatbetald utan bidrag från det offentliga.

Vi erbjuder också ett inledande bedömningsbesök där man möter läkare som gör en preliminär bedömning och också kan skriva en remiss till offentlig vård. Avgiften för ett sådant besök är 700 US$. Prisexempel för utredning och behandling är:

  • Diagnos av komplicerade smärttillstånd, inklusive magnetkameraundersökningar 3000 US$
  • Utredning av PostCovid eller ME, inklusive datortomografi och lungfunktion 3500 US$
  • Blockadbehandlingar nacke, ultraljudsledda  600 US$
  • Infusionsbehandling fatiguetillstånd 400 US$

Tillkommer kostnad för externa undersökningar och boende