Studie om rehabresultat vid Bragée

"Det bästa med rehab var gruppen"

Så låter det ofta på våra avslutningar och utvärderingar. Men vad är det som är så bra med att gå i behandling i grupp? Det har Blenda Lafveskans, fysioterapeut på utmattningsenheten, tagit reda på. Hon har gjort en magisterstudie om gruppens betydelse för rehabdeltagarna.

- Ja, jag har ju hört det här i rätt många år nu - inte bara det att gruppen var bra, utan att den var det bästa med hela rehab, säger hon. Så jag gjorde djupintervjuer med sex deltagare till min studie för att förstå bättre vad de menade. När jag analyserade intervjuerna hittade jag några specifika saker. Det var ett jättespännande arbete och jag döpte hela studien efter vad en av intervjupersonerna sa: "Man behöver inte känna sig som en utomjording".

För framför allt beskrev deltagarna gruppen som ett sammanhang, där man fick komma och vara med precis som man är och bli sedd och bekräftad i det. Det gav en möjlighet att känna igen sig i andra på ett sätt som man inte kunde i andra sammanhang, till exempel hos närstående eller på sina arbetsplatser.  

- En annan sak som intervjupersonerna beskrev, var att de fick en motivation som de inte trodde att de skulle haft annars. Att vara i grupp underlättade att komma varje rehabdag och att kunna genomföra sin rehabilitering. De hade fått draghjälp att genomföra det praktiska och var man borta blev man saknad. Det gav ett socialt sammanhang, som många som varit sjukskrivna länge saknat. De blir isolerade av sin bristande ork att söka sig ut.

En kärna i att gå i rehab och i att börja bli bättre är att påbörja en förändring. Intervjupersonerna i Blendas studie, beskrev att gruppen och det öppna klimatet var en trygghet som gjorde det möjligt. Men det är inte alltid lätt, tanken på att förändras och kanske acceptera de begränsningar man just nu har, väcker frågor som, ”Vem är jag om jag inte kan prestera lika mycket som förut?” I den processen kan gruppen bli viktig för att få känna efter och pröva - vem skulle jag kunna vara?

I förändringsarbetet kan gruppen användas som ett slags ”testarena” för nya beteenden. Den som är van att alltid vara den som tar hand om andra kan få prova på hur det skulle vara att träda tillbaka, kanske börja testa genom att dra sig undan och vila i pauserna. Många utmattade har en vana att ta på sig och säga ja till alldeles för mycket. Att få öva på ändrade beteenden i en trygg miljö under rehab kan ge en känsla av att det kommer vara möjligt att ändra även utanför. Man får också ta del av andras erfarenheter och kan även upptäcka det faktiskt finns en tydlig process i läkandet, deltagarna i gruppen har kommit olika långt i läkeprocessen och kan tala om det.

Blenda har alltid tyckt om att arbeta med grupper och vidareutbildat sig i det. Något som hon själv blivit överraskad av under resans gång är det här:

- Jag har märkt att, för dem som går i en grupp, så blir stödet och bekräftelsen som de får från andra gruppdeltagare, så mycket viktigare än när jag som behandlare och ”expert” ger stöd och bekräftelse. Det bidrar till att stärka självkänslan på ett helt annat sätt. Man kan känna sig värdefull då, trots att man är utmattad, eftersom de andra i gruppen ju också är normala personer som råkat hamna i en liknande situation.

- Många som kommer för rehab kan från början vara lite avvaktande inför att gå i grupp, men det kan ändras snabbt när programmet väl börjar.

Allt det här låter kanske idylliskt - intervjupersonerna hade också valt själva att delta och bli intervjuade. Självklart är det inte hundra procent av alla grupper som uppfyller allt det som tagits upp här, men de allra flesta av dem gör det, säger Blenda.
- En sak som kan ge tveksamhet i början är att man längtat efter att träffa en enda person, en behandlare, och få förtroende för den. Men faktiskt, så kan den typen av behandling bli lite väl krävande och jobbig när man är utmattad. Fördelen med grupp är att det går att reglera intensiteten själv, utifrån vad man själv behöver från gång till gång. Och utöver gruppen så finns ju förstås jag och andra behandlare tillgängliga. Men till gruppens absoluta fördelar hör också att det kan bli lättsamt och roligt att gå i rehabilitering, inom gruppen går det att skämta även om svåra saker och humorn befriar.

Blenda Lafveskans: "Man behöver inte känna sig som en utomjording", Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, 2020