MEDECT SMÄRTBLOCKADER

Blockerar signalerna till hjärnan.

Med vår metod kan vi behandla många tillstånd som ryggvärk, diskbråck, artrossmärta, migrän. Du kan läsa mer om detta i följande länkar.

I vården ger man sedan decennier gärna blockader för att minska signaltrafiken från skadeområdet till hjärnan, det vanligaste exemplet är ju tandläkarbedövning. Men tekniken går framåt, och med mycket avancerat ultraljudsteknik kan vi styra blockaden mycket exakt, på någon millimeter när, och ge både bedövning och cortison. Då sitter effekten i längre. Om det fungerar kan vi nu till och med använda värmande radiovågor för att helt stänga av signalerna under längre tid. Och det med minimal risk för biverkningar och utan att det påverkar rörelse eller kraft.

Rygg och skuldror är de vanligaste områdena där man får långvarig smärta. Det kan behandlas oavsett orsak. Det fungerar bra vid nackskador, diskbråck, ischias och annan nervskada Med långtidsverkande blockader kan man lindra eller bota knäsmärta efter skador eller artros även om man gått igenom operation.Migrän kan behandlas med blockader med mycket lång smärtlindring vilket är särskilt motiverat vid återkommande eller ständig huvudvärk om man inte får hjälp av läkemedel och andra typer av injektioner.