MEDECT ULTRALJUDSDIAGNOSTIK

Snabb och säker diagnos

Vi har avancerad ultraljudsutrustning och en mycket erfaren radiolog som kan ställa diagnos och upptäcka förändringar med stor precision. Man kan få en mera övergripande hälsokontroll eller undersöka enstaka områden.

Det kan vara en knöl du oroar dig för, eller bara en önskan om hälsokontroll för att checka av några av de vanligaste områdena där också allvarliga sjukdomar kan uppstå. Ultraljud har fördelen framför magnetkamera att man kan styra exakt efter de förändringar man ser och fokusera på den, och fördelen framför röntgen att det inte blir skadlig strålning mot kroppen. 

I vårt omfattande hälsopaket undersöker vi elva områden som kan drabbas av sjukdom och där tidig diagnostik är viktig.
Många män oroar sig för knölar eller symtom från pungen. Snabb diagnos av testikelcancer leder till behandling som för det mesta botar

En undersökning av testiklarna går fort och är inte obehaglig.Vår radiolog Dr Michos beskriver här hur hans moderna metoder fungerar och varför de leder till snabbare diagnos och mer precisa behandlingar.Ultraljud av kroppspulsådern är en livsviktig undersökning som många missar larmar DN och Socialstyrelsen. Hos oss kan du få det gjort direkt utan väntetid på tid som passar dig.