Forskning vid Bragée Kliniker

Livlig klinisk forskning

Vi bedriver forskning inom flera områden som rör smärta, utmattning och ME/CFS. Vi gör också forskning om nya läkemedel utanför dessa diagnoser. Det gör att vi ibland kan bjuda in även dem som inte är patienter hos oss, till en del projekt. Ibland behövs till exempel friska personer som jämförelse. Du kan läsa mer om vår forskning här. Information om vi för tillfället söker forskningsdeltagare finns här.

Unik forskningsklinik i privatvården

Vi tar vårt ansvar för att utveckla vården. Vi känner inte till någon annan privat klinik som har en egen forskargrupp, som har anknytning till universitet, har egen forskningsledare, forskningskoordinator och ett tiotal disputerade forskare involverade i olika projekt. Vi ingår i Karolinska Institutets grupp PIAF (Pain Inflammation and Fatigue), som har månadsvisa föreläsningar och mycket samarbete utöver detta. Ett skäl till att vi avsätter resurser för detta är att vi är familjeägda och anser att forskning och utbildning är en del av vårt samhällsansvar.  

Stor bas av patienter med långvarig smärta, utmattning och ME/CFS

Vi får cirka 2000 remisser varje år för patienter med långvarig svår smärta eller utmattning och cirka 1000 remisser för patienter med möjlig ME/CFS. Genom åren har cirka 10 000  patienter således remitterats, och också fyllt i olika enkäter, och de flesta har också fått behandlingar och uppföljning. 

Det innebär miljontals uppgifter som kan bidra till bättre vård och diagnostik. Vi tillhör det nationella registret för smärtrehabilitering NRS, och bygger egna kvalitetsregister för utveckling.  Sådana uppgifter kan med patientens medgivande användas för publicering i vetenskapliga tidskrifter och presenteras då alltid anonymt, utan möjlighet att se enskilda uppgifter. 

Samverkan med forskare i hela världen

I våra projekt samarbetar vi med andra institutioner, både i Sverige och utomlands. I första hand Karolinska Institutet, men också till exempel Uppsala universitet, Linköpings universitet och Harvard Medical School i Boston, USA.

Som alla etablerade forskningsinstitutioner följer vi de etiska riktlinjer som finns beskrivna i Helsingforsdeklarationen. Du kan läsa mer om Helsingforsdeklarationen här.

Länk till aktuella forskningsprojekt vid kliniken

Länk till ett urval av tidigare studier gjorda av medarbetare vid kliniken