Vår specialist om minimalt invasiv metod

Pionjär för nya metoder

Anastasios Michos är specialistläkare i radiologi, som länge har engagerat sig i avancerad användning av ultraljudsteknik och de behandlingar som kan utföras med hjälp av den. 

Sedan en tid är han verksam på Bragée Medect och bygger nu upp en unik verksamhet. 

- Bragée och jag kommer från olika håll och nu går vi tillsammans mot målet – att få till det bästa för patienterna. 

Minimalt invasiva ingrepp

Med avancerat ultraljud i kombination med magnetröntgen, så kallad ”magnet/ultraljud fusion” öppnas helt nya behandlingsmöjligheter för olika smärttillstånd. Inflammerade nerver och till exempel diskbråck behandlas och läka ut efter ”minimal invasive treatment”, det vill säga minimalt invasiva ingrepp, som kan göras på plats och är klart efter ca 15 minuter.  

Hälsoundersökning av kroppens organ

Det avancerade ultraljudet kan också användas för en screening av kroppens organ, en hälsoundersökning, för att kontrollera att inga avvikelser finns. Att erbjuda sådana ”Hälsopaket” till har varit av de första stegen i uppbyggnaden av verksamheten, vid sidan av de patienter som kommer på remiss för specifika undersökningar. 

Anastasios Michos är pionjär för metoden i Sverige och har arbetat med den sedan 2013 på flera av våra större sjukhus. I Sverige har metoden hittills använts framför allt för att hitta och bränna bort små tumörer i lever och njurar. Anastasios Michos byggde upp sådan verksamhet på Danderyds sjukhus och har dessutom arbetat som chef för röntgenenheterna på Aleris Stockholm, Region Sörmland och Karolinska. 

Mycket använd metod utomlands

Att magnet/ultraljud-fusionmetoden fortfarande är ganska okänd och inte har fått något stort genomslag i Sverige menar han beror på trögheten i det offentliga systemet. 

- Metoden används mycket utomlands. Och på svenska sjukhus finns ofta redan utrustningen som behövs, men man har inte kunskapen för att använda den. Det är väldigt tråkigt. 

- Det enda område i Sverige där magnet/ultraljud-fusion har kommit in som en standard är på urologenheterna, för att upptäcka och behandla tidig prostatacancer. 

En eldsjäl i arbete

Sedan han började med magnet/ultraljud-fusion har han arbetat enträget för att sprida kunskapen, genom att föreläsa, utbilda, ordna konferenser. Verksamheten på Bragée Medect startar nu med Anastasios Michos som eldsjäl. Ultraljudsmetoden är vad han brinner för, som en metod för diagnostik och behandling som minskar risker, sparar in på lidandet för patienterna och sparar pengar för sjukvården. 

- Istället för att göra en kirurgisk operation med allt vad det innebär, kan man arbeta med tunna nålar och radiofrekvenser, säger han, och berättar om en cancerpatient som efter ha fått sina levermetastaser borttagna inte trodde att det hade gjorts något, därför att ingenting kändes efteråt. 

Hälsopaketet

- Till en början riktar vi in oss på några specifika områden. 

Ett av dem är Hälsopaketet. Ett annat grundläggande område är smärta. Tillstånd som artros i ryggradens småleder eller diskbråck, kan i samarbete med ortoped bedömas, diagnosticeras och sedan behandlas med radiofrekvenser. När det exakta stället är lokaliserat med stor precision, för vi under lokalbedövning in en tunn nål som kan bränna bort en smärtande nervdel. Om det är en större nerv är metoden att behandla den med pulserande radiofrekvenser via en nål och på så sätt få inflammationen att snabbt läka ut. 

Snabbare förbättring än med andra metoder

Förbättringen sker sedan betydligt snabbare än med andra metoder. Det är precis samma tillvägagångssätt med exakt precision som används för att behandla tumörer. 

- Ett annat spännande område som vi erbjuder är behandling av stellatum, som är ett komplext område av nerver vid halsens sidor, som påverkar många funktioner i kroppen. Små inflammationer i det området kan ge upphov till överreaktioner. Därför är det ett brett spektrum av symptom som ibland är kopplade till stellatum. 

En säker metod

Anastasios Michos försäkrar att metoden är säker. 

- Vi följer naturligtvis alla procedurer och protokoll för utredning och behandling. Risken för biverkningar är väldigt liten. Det enda är egentligen att man kan få en blödning om nålen vid nålbehandling träffar ett kärl – men den risken är minimal med den här typen av avancerat ultraljud, där jag följer nålspetsen på skärmen millimeter för millimeter och ser exakt var den är. 

Anastasios Michos är entusiastisk över möjligheten att i samarbete med Bragée få bygga upp något som kan göra skillnad för många. Han talar om ultraljudsapparaten som en vän, eller ett dyrbart instrument, som han behärskar i minsta detalj, och arbetet som en livsuppgift. Eftersom han önskar att metoden sprids och etableras i Sverige, kommer det också att ske mycket forskning parallellt med behandlingarna. 

- Utomlands är detta redan etablerat. Jag tror att tiden är mogen för Sverige nu. Och man måste brinna för målet om det ska bli något! 

Detta täcks av vissa sjukvårdsförsäkringar. Är du är intresserad som privatbetalande så kan du kontakta på boka/infolänken eller ringa 08-6618875.
Läs våra allmänna villkor om bl.a. personuppgifter